Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 1996 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 78

Розглядаються економічні основи, середовище і система міжнародного менеджменту. Особлива увага приділена специфічним характеристикам основних функцій менеджменту в міжнародних корпораціях: стратегічному і поточному плануванню, прийнятті рішень, організації міжнародних операцій, укомплектуванню штатів зарубіжних відділень, мотивації, керівництву, контролю. Показані особливості здійснення функцій менеджменту і стилю управління в різних країнах. Значна увага приділена порівняльному аналізу американського, західноєвропейського і японського менеджменту, участі жінок різних країн в управлінні транснаціональними корпораціями. Показані перспективи розвитку міжнародного менеджменту. Наведено тест із міжнародного спілкування і кейс. Посібник рекомендується для студентів магістерської програми "Управління міжнародним бізнесом", а також студентів вищих навчальних закладів і факультетів при вивченні міжнародних економічних відносин.