Питання для самоперевірки

Податковий менеджмент: Навчальний посібник

Автора: , , , | Год издания: 2008 | Издатель: Київ: Знання | Количество страниц: 525

1. Дайте визначення міжнародного податкового планування.

2. Охарактеризуйте правила, якими необхідно керуватися, здійснюючи міжнародне податкове планування.

3. Опишіть структуру базової збутової компанії.

4. Опишіть структуру базової постачальної компанії.

5. Які організаційно-правові форми підприємництва існують за кордоном?

6. Яка мета корпоративного міжнародного податкового планування?

7. Що є об´єктом корпоративного міжнародного податкового планування?

8. Якими методами здійснюється міжнародне податкове планування?

9. У чому полягає механізм "шопінгу" податкових угод про уникнення подвійного оподаткування?

10. Які моделі угод про уникнення подвійного оподаткування застосовуються в міжнародному податковому праві?

11. У чому полягає сутність принципів териториальності та резиденства?

12. Що таке офшор і які види офшорів існують?

13. Опишіть обмеження міжнародного податкового планування.