Розписка

Організація праці менеджера: Навчальний посібник

Автора: , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: Кондор | Количество страниц: 518

Розписка — письмовий документ, який підтверджує дію, яка вже здійснилася, найчастіше одержання грошей або матеріаль­них цінностей, завірений підписом одержувача.

Розписка пишеться в довільній формі. Основні реквізити розписки: назва документа; посада; прізвище, ім´я, по-батькові особи, яка дає розписку; кому дається розписка; у чому конк­ретно дано розписку; сума грошей або найменування матеріаль­них цінностей; дата. Розписка закінчується підписом автора. Одержану суму грошей вказують цифрами, а в дужках словами. У цьому документі не може бути жодних виправлень.