Акти

Організація праці менеджера: Навчальний посібник

Автора: , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: Кондор | Количество страниц: 518

Акт — це документ, який складено декількома особами для підтвердження фактів, подій. Вони складаються у різних ситуаці­ях і тому мають багато різновидів:

  • акт приймання робіт, виконаних за договором;
  • акт приймання-передачі документів;
  • акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;
  • акт списання матеріалів;
  • комерційний акт та ін.

Акти оформляються комісією, що діє постійно або призна­чається за рішенням керівництва організації.

Акти можуть бути внутрішніми і зовнішніми документами організації.

Акти повинні мати вступну і основну частини.

У вступній частині акту вказується посилання на основу його складання (письмове або усне розпорядження керівництва, якість, факти, події, дії).

Потім вказується склад комісії: прізвище та ініціали голови і членів комісії, при необхідності їх посади, а також присутніх.

Кожен акт має свій заголовок (Акт приймання передачі справ та ін.).

В основній частині акту викладаються цілі, завдання, сутність проведеної роботи, її результати у вигляді висновків, пропозицій. У кінці тексту вказується кількість складених ек­земплярів і кому вони призначені.

Акти підписуються головою і членами комісії.

Якщо акти складені за матеріальними, фінансовими та інши­ми важливими питаннями, то їх необхідно затвердити керів­ництвом організації і завірити підпис печаткою. Після цього вони мають юридичну силу.