Організація праці менеджера: Навчальний посібник

Автора: , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: Кондор | Количество страниц: 518

У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом. Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та документаційному забезпеченню організацій, прийняття і реалізація управлінських рішень, особливості роботи з підлеглими. З урахуванням сучасного досвіду розглядаються принципи управління і планування ділової кар'єри. Навчальний посібник може бути використаний спеціалістами комерційних організацій, підприємствами і бізнесменами. Навчальний посібник по дисципліні "Організація праці менеджера" на студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування "Менеджмент".