11.7. Використовуваність показників якості продукції

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Використовуваність основних груп показників якості продукції залежить від її виду, призначення, вимог споживачів і показана в табл. 11.3.

В таблиці 11.3 знак "+" означає використовуваність, знак "-" — невикористовуваність, знак "(+)" — обмежену використовуваність відповідних груп показників якості продукції. Знак "*" означає, що для груп 2 і З замість показників ремонтопридатності використовують показники відновлюваності.