11.3. Показники призначення та надійності продукції

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Показники призначення характеризують властивості продукції, що визначають основні функції, для виконання яких вона призначена і зумовлюють галузь Ті використання.

До групи показників призначення належать такі підгрупи:

класифікаційні показники;

показники функціональні і технічної ефективності;

конструктивні показники;

показники складу і структури.

Класифікаційні показники характеризують належність продукції до певного класифікаційного угруповання. До характеристик цих показників, наприклад, належать:

потужність електродвигуна;

місткість ковша екскаватора;

вміст вуглецю в сталі тощо.

Показники функціональні і технічної ефективності характеризують корисний ефект від експлуатації чи споживання продукції та прогресивність технічних рішень, закладених у продукцію. Для технічних об´єктів ці показники називаються експлуатаційними.

До їх характеристик, наприклад, належать:

продуктивність станка;

точність і швидкість спрацювання вимірювального приладу;

міцність матеріалу для виготовлення виробів;

калорійність харчових продуктів тощо.

Конструктивні показники характеризують основні проектно-конструкторські рішення, зручність монтажу і встановлення продукції, можливість її агрегування і взаємозамінності.

Для продукції, на яку розроблена конструкторська документація, використання конструктивних показників при оцінюванні рівня якості обов´язкове.

До характеристик конструктивних показників, наприклад, належать:

габаритні розміри;

наявність додаткових пристроїв;

коефіцієнт ефективності взаємозамінності;

коефіцієнт збірності (блоковості) виробу тощо.

Останній коефіцієнт характеризує простоту і зручність монтажу виробу.

Показники складу і структури характеризують вміст у продукції хімічних елементів або структурних груп. До їх характеристик, наприклад, належать:

відсотковий вміст компонентів у сталі;

концентрація різних домішок в кислотах;

відсотковий вміст цукру, солі в харчових продуктах тощо.

Під час визначення характеристик показників призначення необхідно вибирати для аналізу, зіставлення та інших операцій, зумовлених оцінюванням рівня якості продукції, тільки найбільш необхідні з них ті, які характеризують найважливіші властивості продукції.

До показників надійності належать: показники безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності та збережуваності.

Показники безвідмовності характеризують властивість технічного об´єкта зберігати працездатність протягом певного часу чи деякого напрацювання.

До характеристик цих показників, наприклад, належать:

ймовірність безвідмовної роботи;

середнє напрацювання до відмови;

інтенсивність відмов;

параметр потоку відмов тощо.

Показники довговічності характеризують властивість технічного об´єкта зберігати працездатність до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонтів.

До характеристик цих показників, наприклад, належать:

гамма-відсотковий ресурс;

середній ресурс;

середній термін служби;

середній термін служби до середнього (капітального) ремонту;

середній термін служби до списання тощо.

Показники ремонтопридатності характеризують властивість технічного об´єкта, що полягає у пристосуванні до попередження і виявлення причин пошкоджень та усунення їх шляхом проведення ремонтів та технічного обслуговування.

До характеристик показників ремонтопридатності, наприклад, належать:

середня оперативна тривалість планового поточного ремонту;

середня оперативна трудомісткість технічного обслуговування.

Показники збережуваності характеризують властивість технічного об´єкта зберігати працездатний стан протягом і після зберігання, транспортування або властивість продукту чи матеріалу зберігати до споживання стан протягом зберігання.

До характеристик цих показників належать:

гамма-відсотковий термін зберігання;

середній термін зберігання;

Показники надійності оцінюють статистичними методами за результатами випробовувань.