6.12.6 Дослідження і планування НАССР

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Дослідження і планування в системі НАССР мають здійснюватися, дотримуючись таких процедур.

Опис продукту — передбачає опис сировини і самого продукту або його категорії. Опис сировини має містити таку інформацію:

хімічні, біологічні та фізичні характеристики;

походження;

метод доставки, упаковка і умови зберігання;

підготовка до використання.

Опис продукту або його категорії повинен містити інформацію, необхідну для оцінювання ризиків:

використаної сировини;

хімічних, біологічних і фізичних характеристик;

умов зберігання і розподілу.

Для визначення суттєвих ризиків описи мають бути достатньо повними.

Ідентифікація використання продукту за призначенням. Необхідно визначити потенційних споживачів для продукту чи його категорії і вказати групу найбільш вразливих споживачів.

Має подаватися опис використання продукту відповідно до призначення, з урахуванням особливостей його зберігання, а також приготування й споживання. Забезпечення гарантування оптимальної безпеки споживачів, ненавмисне вживання продукту та його використання не за призначенням повинні бути визначені в інструкції щодо використання, а також шляхом відповідного маркування продукту.

Діаграма послідовності операцій. Вона має бути підготовлена для всіх продуктів та їхніх категорій, охоплених системою НАССР, і має включати:

послідовність всіх етапів виробничого процесу;

етап, на якому сировина і проміжні матеріали включаються у процес (в т. ч. субпідрядна робота);

етап, на якому має місце виправлення і рециклінг;

етап, на якому виготовляються проміжні, побічні продукти і відходи.

Діаграма послідовності операцій і всі необхідні схеми проходження сировини, проміжних і готових продуктів мають бути чіткими і повними для можливості визначення потенційних ризиків.