6.1 Загальні відомості

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Цей розділ присвячений докладному розглядові процесів системи управління якістю продукції на всіх стадіях її життєвого циклу, зокрема й у системі забезпечення безпеки продуктів харчування НАССР (Система аналізу небезпек і управління критичними точками), яка не знайшла ще свого відображення у вітчизняній літературі, хоча на сьогодні впроваджена й успішно функціонує на цілому ряді українських підприємств, наприклад на Харківській бісквітній фабриці.

За свою більш ніж 40-річну історію існування НАССР значно поширилася в країнах Європи і стала всесвітньо визнаним методом забезпечення безпеки харчових продуктів.

У цьому розділі розглянуто процеси систем якості, які базуються на стандартах ДСТУ ISO 9000.