5.10. Контроль невідповідностей і аналіз даних у системі управління якістю

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Організація повинна передбачати виявлення одиниць продукту, які не відповідають встановленим вимогам, і здійснювати контроль щодо недопущення їх випадкового використання чи поставки. Засоби контролю, відповідні обов´язки і повноваження на операції з невідомим продуктом мають бути визначені методично обґрунтованою документацією.

Є багато способів визначення причин невідповідностей, включаючи здійснення аналізу окремими працівниками чи призначення групи проектування коригувальної дії. Оцінюючи потребу в діях на виключення повторної появи невідповідностей, організація має вивчити питання необхідної підготовки залучених до проектування коригувальних дій працівників.

Щодо продукту, який не відповідає певним вимогам, організація має застосувати один чи кілька зазначених нижче варіантів дій:

вжити заходи, спрямовані на усунення виявленої невідповідності;

надати дозвіл на його використання, випуск чи приймання на підставі відмови від вимог, санкціонованої відповідним органом влади чи споживачем;

вжити заходи на виключення передбаченого спочатку використання чи застосування.

Необхідно вести реєстрацію характеру невідповідностей та будь-яких подальших заходів, зокрема отриманих санкцій на відмову від вимог.

У разі виправлення невідповідний продукт підлягає повторній перевірці для демонстрації його відповідності діючим вимогам.

У разі виявлення невідповідності продукту після поставки або початку його експлуатації чи використання організація має вжити заходів відповідно до виявлених чи потенційних наслідків невідповідності.

Організація має визначати, збирати та аналізувати дані, необхідні для демонстрації придатності та дієвості системи якості, оцінювати можливості її постійного удосконалення. При цьому мають використовуватися дані, отримані в результаті контролю та вимірювання з інших відповідних джерел.

За допомогою аналізу організація має на меті отримання інформації стосовно:

задоволення потреб споживача;

відповідності продукту існуючим вимогам;

характеристик і напрямів зміни процесів та продукту, зокрема можливих запобіжних дій;

постачальників.