5.3. Структури системи управління якістю

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

На сьогодні відомо три основні складові структури управління якістю.

1. Структура зовнішніх і внутрішніх взаємовідносин — сукупність процесів взаємовідносин з усіма зацікавленими сторонами, а саме: зі споживачами, з персоналом, постачальниками і партнерами, власниками і кредиторами, суспільством у цілому (рис. 5.1).

Рис. 5.3. Структура процесів на стадіях життєвого циклу продукції