4.4.1. Державний метрологічний контроль і нагляд

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюється Державною службою законодавчої метрології згідно із процедурами, встановленими Держспоживстандартом, з тим, щоб забезпечити дотримання вимог законів щодо метрології, інших законодавчих актів та нормативних документів. Головні напрямки діяльності та основні цілі державного метрологічного контролю і нагляду є такими:

ведення супровідних засобів вимірювальної техніки та систем одержання даних вимірювань;

методологія вимірювання, підготовка нормативних документів, які визначають вимоги до проведення вимірювань;

інші напрямки, передбачені метрологічними регламентами.

Державний нагляд охоплює вимірювання, які проводяться під час:

діагностики та лікування захворювань людини;

контролю якості ліків;

забезпечення безпеки праці;

геодезичних та гідрометеорологічних робіт;

здійснення торговельних і комерційних операцій та розв´язання проблем, які вирішуються персональними і громадськими службами;

проведення фіскальних, банківських та митних операцій;

обліку енергії та матеріальних ресурсів (електрики, газу, води, нафти тощо), за винятком внутрішньої реєстрації, яка ведеться підприємствами, організаціями та громадянами як суб´єктами підприємництва;

інструктування судів, адвокатських контор та інших громадських органів;

обов´язкової сертифікації продуктів;

реєстрації національного і міжнародного реєстрів.

На сьогодні створено такі типи державного метрологічного контролю та нагляду за засобами вимірювальної техніки:

державні випробування та схвалення типів;

метрологічна сертифікація;

повірка;

акредитація на право проводити державні випробування, повіряти засоби вимірювань, проводити вимірювання та атестування процедур вимірювань тощо.

Державний метрологічний нагляд спрямований на:

дотримання метрологічних законів, інших законодавчих актів та нормативних документів, які стосуються діяльності міністерств, відомств, підприємств, організацій та громадян як суб´єктів підприємницької діяльності;

контроль кількості розфасованих продуктів під час фасування у пакети, упаковку будь-якого типу, зберігання та продажу цих пакетів у тих випадках, коли їхня маса не може бути змінена без відкриття або розриву. Номінальна кількість продуктів, а також межі відхилення, що дозволяються від номінальної кількості, мають бути вказані на пакеті, або повинне бути посилання на нормативний документ, яким визначено ці відхилення.

Службовці Держспоживстандарту та його територіальних органів, які здійснюють метрологічний нагляд, повинні бути атестовані згідно із процедурою, встановленою Держспоживстандартом та мати статус державного повірника з метрологічного нагляду.