3.7.2. Діяльність України з міждержавної стандартизації

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

У зв´язку з отриманням Україною незалежності виник новий підхід до розвитку стандартизації. Враховуючи міжнародний характер стандартизації, необхідність усунення технічних бар´єрів у торговельно-економічній та науково-технічній співпраці і визнаючи доцільність проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, глави урядів держав — учасниць СНД 13 березня 1992 p. у Мінську підписали "Угоду про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації". З підписанням цієї угоди з´явилась міждержавна стандартизація як регіональний вид стандартизації, яка є системою стандартизації, що використовується незалежними державами, котрі проводять узгоджену політику в цій сфері і об´єкти стандартизації якої становлять міждержавний інтерес.

Для проведення узгодженої політики, визначення основних напрямків діяльності на міжурядовому рівні у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та узгодження питань фінансування робіт у цій сфері в 1992 р. була створена Міждержавна рада по стандартизації, метрології та сертифікації (MPC), а в галузі будівництва — Міждержавна науково-технічна комісія по стандартизації і технічному нормуванню в будівництві (МНТКС), які складаються з повноправних представників держав — учасниць угоди. Робочим органом MPC і МНТКС є постійно діючий технічний секретаріат Ради.

Узгоджена міждержавна політика у сфері стандартизації проводиться в таких напрямках:

прийняття загальних правил проведення робіт із міждержавної стандартизації;

встановлення єдиних (узгоджених, гармонізованих) вимог до продукції і послуг, які забезпечують їх безпеку для життя, здоров´я і майна населення, охорону довкілля, сумісність і взаємозамінність, а також встановлення єдиних методів контролю (випробувань);

стандартизація загальнотехнічних вимог, які представляють міждержавний інтерес;

організація ведення класифікаторів техніко-економічної інформації, систем кодування і їх розвиток;

формування, зберігання і ведення фонду міждержавних стандартів, а також міжнародних, регіональних та національних стандартів інших країн за наявності відповідних угод і домовленостей, забезпечення держав — учасниць угоди цими стандартами, ведення і зберігання чинних галузевих стандартів на найважливіші групи продукції, що становлять міждержавний інтерес;

видання і розповсюдження міждержавних стандартів та інших міждержавних документів зі стандартизації;

координація програм підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері стандартизації;

науково-технічна співпраця в роботах з міжнародної стандартизації.

Об´єктами міждержавної стандартизації є:

загальнотехнічні норми і вимоги, типорозмірні ряди і типові конструкції виробів загальномашинобудівного використання (підшипники, кріплення тощо), спільні програмні й технічні засоби інформаційних технологій, довідкові дані про властивості матеріалів та речовин;

об´єкти великих промислових і господарських комплексів (транспорт, енергетика, зв´язок тощо);

об´єкти великих міждержавних соціально-економічних і науково-технічних програм, таких як забезпечення населення питною водою, створення системи контролю довкілля, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення безпеки населення і народногосподарських об´єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф тощо;

взаємопостачальна продукція.

Контрольні запитання

Яку роль відіграють стандарти в менеджменті якості?

Які завдання менеджменту якості вирішуються за допомогою стандартів на стадії проектування і розроблення продукції?