3.3.4. Порядок розроблення стандартів підприємства, їх затвердження, видання, перевірки, перегляду, зміни і скасування

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Згідно з ДСТУ 1.4 стандарти підприємства розробляють та затверджують самі підприємства. Об´єктами стандартизації на підприємстві є:

загальні функції організації та виконання робіт для забезпечення якості продукції (процесів, послуг), формування та удосконалення системи якості;

функції управління та забезпечення діяльності підприємства;

продукція (напівфабрикати, матеріали, комплектувальні вироби, деталі, складальні одиниці);

процеси виробничого циклу;

технологічне оснащення та інструменти, які виробляють та застосовують на цьому підприємстві;

послуги, що надають на підприємстві.

На продукцію, призначену для самостійної поставки, стандарти підприємства не розробляють.

Порядок розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, видання, застосування, перегляду, внесення змін, скасування стандартів підприємства встановлює підприємство з урахуванням вимог ДСТУ 1.4. Побудова, виклад, оформлення стандарту підприємства — згідно з ДСТУ 1.5.

Стандарт підприємства затверджує службова особа, якій надано це право, підписом або наказом з датою надання йому чинності.

Стандарт підприємства не може суперечити обов´язковим вимогам державних, чинних в Україні міждержавних та галузевих стандартів.

Стандарт підприємства не підлягає реєстрації в органах Держспоживстандарту України.

Скасування стандартів підприємства проводиться в тих випадках, коли зникає необхідність в об´єкті стандартизації.