2.3.4. Діяльність міжнародних організацій

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

В Україні у сфері якості здійснюють свою діяльність ряд міжнародних організацій: Бюро Верітас, Міжнародна служба сертифікації (SGS) та ін. Розглянемо діяльність деяких із них.

Найактивнішу позицію в нашій країні займає Бюро Верітас, створене в 1828 р. як морське технічне товариство, метою якого спочатку було оцінювання ступеня надійності суден і забезпечення безпеки на морі. На сьогодні воно є світовим лідером у сфері якості і запобіганні ризиків, акредитоване в 125 державах на проведення інспекцій від імені урядових органів і видачу офіційних сертифікатів у морському, аерокосмічному, промисловому секторах, у секторі цивільного будівництва, сертифікації на відповідність міжнародним стандартам і директивам Європейського співтовариства.

Регіональні відділення Бюро Верітас в Україні, Білорусі, Молдові, Грузії і Вірменії було створено в 1998 р. В Україні офіси Бюро Верітас відкриті в Києві, Одесі, Миколаєві, Маріуполі, Ізмаїлі, Севастополі, Харкові, Сумах. Планується також відкриття їх в інших містах.

Українське відділення здійснює свою діяльність у таких напрямках:

морський транспорт;

промисловість;

консалтингова діяльність у сфері систем менеджменту (ISO 9000, ISO 14000 тощо);

сертифікація систем якості і систем управління навколишнім середовищем;

сертифікація підприємств на відповідність Європейським директивам та стандартам;

цивільне будівництво;

інспектування — міжнародна торгівля та урядові контракти;

споживчі товари;

авіація і космос.

У сфері менеджменту якості в промисловості Бюро Верітас надає такі послуги:

технічну допомогу і консультаційні послуги зі створення й упровадження систем якості і систем управління навколишнім середовищем на підприємствах (проведення реструктуризації управління підприємством, консультування з упровадження ISO 9000 і ISO 14000, визначення масштабів і причин забруднення безпосередньо на місці подій, оцінювання аварій, пов´язаних із забрудненням навколишнього середовища, технічна оцінка основних фондів);

запобігання ризику (аналіз ризику, розрахунки конструкцій, дослідження надійності);

перевірка коректності здійснення проекту, незалежний нагляд, забезпечення продукції маркуванням міжнародно визнаними знаками відповідності;

сприяння в подоланні технічних бар´єрів у торгівлі, в т. ч. на основі видачі сертифікатів, незалежних і добровільних інспекцій (документації, матеріалів, обладнання, процесів, як при виготовленні, так і безпосередньо у постачальників або в експлуатації);

контроль виконання вимог міжнародних конвенцій (контейнери і цистерни, місткості під тиском і вантажопідйомне обладнання, кваліфікація зварників і сертифікація зварювального виробництва, маркування згідно з вимогами ЄЄ);

проведення аудиторських перевірок підприємств і видача документів, які мають міжнародне визнання, про відповідність чинним стандартам або умовам контрактів (перевірка безпеки, оцінювання рентабельності і управлінської спроможності);

навчання, підвищення кваліфікації і тренінгу персоналу з різних напрямків діяльності: навколишнє середовище, якість, оцінювання ризиків, метрологія, безпека в промисловому виробництві, стандарти і правила.

Міжнародна служба сертифікації (SGS) є провідною світовою незалежною групою сертифікаційних компаній, акредитованих в 19 країнах. Вона має 96 офісів більше ніж у 60 країнах. Відділення в Україні надає такі послуги з сертифікації:

оцінювання і сертифікація систем якості на відповідність ISO 9000;

оцінювання і сертифікація систем управління навколишнім середовищем на відповідність ISO 14001;

сертифікація відповідності товарів і послуг національним і міжнародним стандартам;

оцінювання і сертифікація систем управління суспільною відповідальністю на відповідність стандарту SA 8000;

оцінювання і сертифікація систем якості на відповідність стандарту QS 9000;

оцінювання і сертифікація систем управління охороною здоров´я і безпеки на відповідність стандарту ISA 2000;

широка і різноманітна навчальна діяльність спеціалістів із проведення сертифікації.