Менеджмент

Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие

Автор: Кабушкин Н. И. | Год издания: 2001

Рассмотрена эволюция предприятий гостеприимства, раскрыты элементы гостиничного продукта, выявлены характеристики и особенности гостиниц и ресторанов как объекта управления. Приведена классификация гостиниц и ресторанов, описаны важнейшие концепции гостиничного и ресторанного обслуживания ...

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: Шаповал М.І. | Год издания: 2007

У підручнику висвітлюються найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики менеджменту якості. Розглядаються системи управління якістю продукції, послуг, навколишнього середовища, розкриваються роль стандартизації, метрології, людського фактора, маркетингу і персоналу ...

Організація праці менеджера: Навчальний посібник

Автор: Виноградський М.Д. | Год издания: 2002

У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом. Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та ...

Основи менеджменту: Навчальний посібник

Автор: Осовська Г.В. | Год издания: 2006

У підручнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи. Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція ...

Податковий менеджмент: Навчальний посібник

Автор: Іванов Ю.Б. | Год издания: 2008

У підручнику розкриваються теоретичні та методичні засади податкового менеджменту, особливості його практичної реалізації на рівні держави і підприємства. Визначено місце і роль податкового планування, регулювання, адміністрування податкового обліку і контролю ...

Менеджмент: Учебник

Менеджмент: Учебник

Автор: Виханский О.С | Год издания: 2003

В учебнике освещается широкий круг вопросов менеджмента в деловой организации, функционирующей в конкурентной рыночной среде. Особенностью книги является подход к рассмотрению менеджмента с позиций наиболее эффективного использования потенциала организации, в ...

Менеджмент у державних організаціях: Навч. посі...

Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник

Автор: Цуруль О. А. | Год издания: 2002

У навчальному посібнику розглядаються: основи менеджменту в дер­жавному управлінні; становлення та розвиток державної служби; діяльність державного керівника; управління людськими ресурсами в держав­ній організації; інформаційне та комунікаційне забезпечення державного ...

Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие

Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие

Автор: Непомнящий Е.Г. | Год издания: 2005

Учебное пособие соответствует требованиям Государственных образовательных стандартов к дисциплине «Экономическая оценка инвестиций», изучаемой студентами специальности 080502. Содержит описание теоретических и практических подходов к разработке и отбору инвестиционных проектов в условиях ...