ЛІТЕРАТУРА

Ціни та цінова політика: Навч. посібник

Автор: | Год издания: 2001 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 122

 • Про ціни та ціноутворення: Закон України від 3 груд. 1990 р. // Закони України. — К., 1996. — Т. 1. — с. 32.
 • Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квіт. 1997 р. // Закони України. — К., 1997. — Т. 12. — с. 119.
 • Про ставки акцизного збору і ввізного мита на окремі товари (продукцію): Закон України від 11 лип. 1996 р. // Закони України. — К., 1996.— Т. 11. — с. 55.
 • Про єдиний митний тариф: Закон України від 5 лют. 1992 р. // Закони України. — К., 1992. — Т. 3. — 5 с.
 • Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лют. 1995 р. // Зібрання постанов Уряду України. — К., 1995, № 5.— ст. 128.
 • Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 груд. 2000 р. // Зібрання законодавства України. — К., 2001, № 2. — ст. 67.
 • Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25 груд. 1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. — К., 1997, № 21. — ст. 596.
 • Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій: Указ Президента України від 18 листоп. 1994 р. // Голос України. 1994, 11, №226.
 • Про ставки митних зборів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січ. 1997 р. // Зібрання законодавства України. — К., 1997,№ 2. — ст. 35.
 • Про удосконалення порядку формування цін: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 груд. 1998 р. // Зібрання законодавства України.— К., 1999, № 2. — ст. 112.
 • ГерасименкоВ.В. Ценовая политика фирмы. - М.: Финстатинформ,1995. — 192 с.
 • ГладкихД. Держава як суб’єкт цінового регулювання // Банківська справа. — 1998. — № 4.
 • ГолощаповН.А. Организация ценообразования на предприятии: Учеб.-практ. пособие. - М.: ГЕЛАН, 2000. — 360 с.
 • ГолощаповН.А. Цена и ценообразование: Словарь-справочник / Ред. В.И.Осипов. - Обинск: ВИКИНГ, 2000. — 262 с.
 • ГребенниковП.И., ЛеусскийА.И. Микроэкономика. - СПб.: УЭФ, 1998. — 447 с.
 • ЕсиповВ., МаховиковаИ. Ценообразование на мировом рынке. - М.: ЛФЭИ, 1991. — 144 с.
 • КозловаИ.Е., ЭнтовР.М. Теория цены. - М.: Прогресс, 1990. — 239 с.
 • КотлерФ., АрмстронгГ. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.: Вильямс, 1999. — 1056 с.
 • ЛипсицИ.К. Коммерческое ценообразование. - М.: БЕК, 1997. — 368 с.
 • ЛузановІ.І., ЛисіковаЛ.Е. Ціни та ціноутворення у зовнішній торгівлі // Фінанси України. — 1996. — № 11.
 • Міжнародні правила по тлумаченню термінів «Інкотермс» / Уряд. кур’єр. — 1994. — № 177—178.
 • НэглТомасТ. Стратегия и тактика ценообразования. — СПб.: Питер, 2001. — 544 с.
 • ОвчинниковГ.П. Микроэкономика. Макроэкономика. - СПб.: Изд-во МихайловаВ.А., 1997. — 751 с.
 • СлеповВ.А., ЛавровС.И. Цены мирового рынка. Особенности ценообразования. ? СПб.: ЛФЭИ, 1991. — 240 с.
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А.І.Кредісова - К.: ВІРА-Р, 2000. — 448 с.
 • УткинЭ.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. - М.: ЭКМОС, 1999. — 224 с.
 • ФомичевВ.И. Международная торговля: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2000. — 446 с.
 • ЦаулинА.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. - М.: Флинт, 1997. — 448 с.
 • Ценообразование и рынок / Под ред. Е.И.Пунина - М.: Прогресс, 1992. — 318 с.
 • Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. И.К.Салимжанова. - М.: Финстатинформ, 1999. — 304 с.
 • Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В.Е.Есипова. - СПб.: Интер, 1999. — 464 с.
 • ЧубаковГ.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 224 с.
 • ШимДж., СигелДж. Методы управления стоимостью и анализа затрат. - М.: Филинъ, 1996. — 344 с.
 • ШулякП.Н. Ценообразование: Учеб.-практ. пособие.- М.: Маркетинг, 1998. — 152 с.
 • Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. У 5-ти Т., Т.5. Ціни, ціноутворення і грошовий обіг за ринкової трансформації економіки / За заг. ред. В.Ф.Беседіна та ін. - К.: НДЕІ, 1998. — 422 с.