3.4. Формування в ціні товарних податків

Ціни та цінова політика: Навч. посібник

Автор: | Год издания: 2001 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 122

У практиці вітчизняного ціноутворення до складу цін національних товарів входять два непрямих податки: акцизний збір і податок на додану вартість. Акцизний збір — це податок, який включається в ціни високорентабельних товарів не першої необхідності і в кінцевому підсумку сплачується їхнім покупцем. Акцизним збором оподатковуються виключно товари і не оподатковуються роботи та послуги.

Акцизний збір встановлюється в цінах тільки окремих товарів, перелік яких затверджується Верховною Радою України. З січня 2000 р. до переліку підакцизної продукції входять п’ять товарних груп: алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні засоби, нафтопродукти та ювелірні вироби.

Визначення розміру акцизного збору, що включається в ціну, здійснюється на основі ставок, які можна поділити на дві групи. До першої входять тверді ставки в гривнях або євро на фізичну або умовну одиницю продукції. Так, на лікеро-горілчані вироби ставка акцизного збору становить 16 грн на один літр 100 % спирту, на сигарети з фільтром — 10 грн за 1000 шт., на моторні бензини — 60 євро за 1000 кг, на автомобілі з об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см — 1,0 євро за 1 куб. см (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

СТАВКИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ НА ОКРЕМІ ТОВАРИ,ЩО ДІЯЛИ на 1 січня 2001 р.

Опис товару згідно з Гармонізованою системоюопису та кодування товарів

Ставка акцизного збору

Спирт етиловий та інші спиртні напої

16 грн за 1 л 100 % спирту

Вина виноградні натуральні

0,8 грн за 1 л

Пиво солодове

0,14 грн за 1 л

Сигарети з тютюну (цигарки)

10 грн за 1000 шт.

Сигари, сигарили

20 грн за 100 шт.

Транспортні засоби (автомобілі) з об’ємом двигуна понад 3000 куб. см

1 євро за 1 куб. см

Мотоцикли (включаючи мопеди)

0,2 євро за 1 куб. см

Причепи та напівпричепи житлові, масою більше 3500 кг

100 євро за 1 шт.

Бензини моторні (А-72, А-76, А-80 та інших марок)

60 євро за 1000 кг

Важкі дистилятори (дизельне пальне)

30 євро за 1000 кг

Ювелірні вироби

55 %

Обчислений в євро акцизний збір на вироблені в Україні товари, перераховується в гривні за валютним курсом Національного банку, що діяв на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація продукції, і залишається незмінним протягом цього кварталу.

До другої групи входять відсоткові ставки, які встановлюються до обороту (ціни) з реалізації товарів. Відсоткова ставка в розмірі 55% діє на ювелірні вироби. При визначенні акцизного збору в ціні вітчизняних товарів на основі відсоткової ставки необхідно враховувати, що ставка встановлена до ціни, котра вже містить у собі цей податок. Тому величина акцизного збору в ціні визначається за формулою:

величина акцизного збору (3.5)

де АС - ставка акцизного збору, %.

Але якщо ціна формується на підприємстві, то наведена формула не може бути застосована. Тому виробник спочатку визначає ціну, що складається із собівартості та прибутку, а потім ціну з акцизним збором (ЦА) за формулою:

величина акцизного збору (3.6)

Різниця між цінами, що містять і не містять у собі акцизний збір, або добуток ціни з акцизним збором на відповідну ставку, дає змогу визначити величину цього податку в ціні:

величина акцизного збору (3.7)

Наприклад, якщо собівартість одиниці продукції становить 108 грн, прибуток - 27 грн, а ставка акцизного збору - 55%, то ціна з акцизним збором дорівнюватиме 300 грн:

величина акцизного збору

а сам акцизний збір - 165 грн:

величина акцизного збору

Суми акцизного збору визначаються суб’єктами підприємницької діяльності самостійно й оплачуються в порядку і строки відповідно до чинного законодавства України. У разі подальшого перепродажу придбаних товарів, акцизний збір не стягується.

Іншою формою непрямого податку, що входить до складу ціни, є податок на додану вартість. Він включається в ціни абсолютної більшості товарів та послуг за винятком тих, які не обкладаються цим податком: вугілля та вугільні брикети, учнівські зошити та підручники, дитячі журнали та газети, лікарські засоби та вироби медичного призначення, товари для інвалідів тощо. Перелік товарів (робіт, послуг), що звільняються від податку на додану вартість є єдиним на всій території України і може змінюватись у законодавчому порядку.

Податок на додану вартість визначається в ціні товару (послуги) за діючою ставкою до оподаткованого обороту, який не містить у собі цього податку, або інакше, до ціни, яка враховує собівартість та прибуток. Якщо ціна встановлюється на підакцизний товар, то до оподаткованого обороту входить акцизний збір, а податок на додану вартість визначається за формулою:

податок на додану вартість (3.8)

де ПДВС - ставка податку на додану вартість, %.

Так, у нашому прикладі, при 20 % ставці податку на додану вартість, його величина дорівнюватиме 60 грн (300 * 0,2), а сама відпускна ціна виробника становитиме 360 грн (300 + 60).

У разі, коли на продукцію діє відпускна ціна, до якої вже входить податок на додану вартість, то його величина в ціні визначається за формулою:

податок на додану вартість (3.9)

В умовах, коли ставка податку на додану вартість встановлена в розмірі 20 %, попередню формулу можна записати таким чином:

податок на додану вартість (3.10)

Так, якщо відпускна ціна виробника становить 360 грн, то величина податку на додану вартість у її складі дорівнюватиме60 грн (360 : 6).Связанные термины
Де... (лат. de...)