ВСТУП

Ціни та цінова політика: Навч. посібник

Автор: | Год издания: 2001 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 122

Ціни завжди відігравали провідну роль в економічному розвитку країни. Перехід від централізованої до ринкової економіки зумовив суттєві зміни як у принципах ціноутворення, так і в методах формування моделі ціни.

В умовах конкурентної економіки на рівень цін впливає не тільки співвідношення між попитом і пропозицією, а й витрати, платоспроможність населення, психологія споживача, ціни світового ринку, міра втручання держави в цінові процеси та багато інших чинників. Ускладнення процесу ціноутворення та відсутність у багатьох випадках у суб’єктів господарювання теоретичних та практичних навичок встановлення цін призводить до серйозних помилок при їхньому визначенні, що негативно відбивається на фінансових результатах діяльності підприємств.

Даний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей та практиків, що займаються формуванням цін. У ньому висвітлені теоретичні засади механізму ціноутворення та практичні підходи до визначення цін. Значна увага приділяється таким питанням, як формування ціни методом прямих витрат, проведення аналізу беззбитковості та розроблення цінової стратегії фірми. Крім того, обґрунтовується необхідність втручання держави в процеси ціноутворення та його можливі наслідки. Матеріали підготовлені з урахуванням наукових розробок зарубіжних учених, нормативних положень із питань ціноутворення та законодавчих актів, що діють в українській економіці.