Термінологічний словник ключових понять теми

Товарна інноваційна політика: Підручник

Автора: , , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 266

Внутрішня функція — внутрішня функція об’єкта, що визначається і реалізується його складовими елементами.

Головна функція — зовнішня функція, що визначає призначення, сутність та сенс існування об’єкта в цілому.

Дійсна функція — зовнішня або внутрішня функція, яка реально властива об’єктові і здійснюється за нормативних умов його функціонування.

Допоміжна функція — внутрішня функція, яка сприяє реалізації основної функції.

Другорядна функція — зовнішня функція, яка не впливає на роботоздатність об’єкта й відображає побічні цілі його створення, але забезпечує і збільшує попит на нього.

Зовнішня функція — загальна об’єктивна функція, що виконується об’єктом в цілому і відображає функціональні відношення між ним і оточенням.

Корисна функція — зовнішня або внутрішня функція, яка свідчить про функціонально необхідні споживчі властивості об’єкта для визначення його роботоздатності.

Некорисна функція — зовнішня або внутрішня функція, яка є зайвою і збільшує вартість об’єкта, але є нейтральною стосовно інших функцій та споживчих властивостей виробу.

Основна функція — внутрішня функція, яка забезпечує роботоздатність об’єкта, створює необхідні умови для здійснення головної функції.

Потенційна функція — зовнішня або внутрішня функція, яка реально властива об’єктові, але не здійснюється до появи нових умов його функціонування.

Функціонально-вартісний аналіз — комплексний аналітико-методичний апарат для досягнення оптимального співвідношення між значенням функції для споживача та витратами на її здійснення.

Шкідлива функція — зовнішня або внутрішня функція, яка непотрібна і збільшує вартість об’єкта, негативно впливаючи на інші функції і споживчі властивості.

1.Головні критерії економічної раціональності інноваційних рішень.

2.Визначення та призначення функціонально-вартісного аналізу.

3.Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу.

4.Класифікація функцій виробу — об’єкта функціонально-вартісного аналізу (ФВА).

5.Зміст робіт на основних етапах функціонально-вартісного аналізу.

6.Коригувальна форма функціонально-вартісного аналізу та її використання в маркетинговій діяльності.

7.Інверсна форма функціонально-вартісного аналізу.

8.Творча форма функціонально-вартісного аналізу.