4.2.1. Маркетингове забезпечення

Товарна інноваційна політика: Підручник

Автора: , , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 266

Маркетинг за ринкових умов має провідне значення у визначенні вимог до якості продукції. Він повинен:

1)визначати потреби в продукції або послузі;

2)давати достатню інформацію про ринковий попит і сфери реалізації, що дає змогу планувати обсяги, асортимент, вартість та терміни виробництва продукції або послуги;

3)постійно аналізувати господарські договори, контракти або потреби ринку, тобто вивчати бажання та вимоги споживачів, передбачати тенденції зміни цих вимог у майбутньому.

Маркетологи мають забезпечувати підприємство детальним офіційним звітом або керівними вказівками щодо вимог до продукції, наприклад, коротким описом виробу. Останній може стати основою для виконання робіт з проектування нових товарів. Короткий опис продукції містить такі складові:

  • основні експлуатаційні параметри (потрібні умови навколишнього середовища, вимоги до надійності);
  • органолептичні характеристики (стиль, відповідність моді, колір, смак, запах);
  • схеми встановлення та монтажу;
  • відповідні стандарти та законодавчі регламенти;
  • вимоги до упаковки;
  • порядок забезпечення якості та її перевірки.

Важливе значення за реалізації функції маркетингу має зворотний зв’язок зі споживачами. Отримана завдяки цьому інформація є основою для постійного вдосконалення системи менеджменту якості і має вирішальне значення для формування економічної стратегії підприємства. Водночас система якості повинна передбачати: забезпечення функції маркетингу всіма необхідними ресурсами та матеріальними засобами; здійснення заходів для запобігання помилкам у маркетингу; керівництво всіма маркетинговими умовами та чинниками; постійне поліпшення діяльності з маркетингу.