Контрольні питання

Товарна інноваційна політика: Підручник

Автора: , , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 266

Асортиментна концепціяпрограма побудови оптимальної асортиментної структури.

Вертикальна диверсифікаціярозширення виробничої програми через залучення продукції попередніх та наступних рівнів.

Гармонічністьтоварної номенклатури — рівень спорідненості товарів різних асортиментних груп з погляду їхнього кінцевого використання, вимог до організації виробництва або інших показників.

Глибинатоварної номенклатуриваріанти пропонування кожного окремого товару в межах асортиментної групи.

Горизонтальна диверсифікація — розширення програми виробництва через виготовлення нової продукції, яка передбачає використання наявних технологій, або потребує тих самих маркетингових принципів.

Диверсифікаціярозширення програми виробництва через виготовлення нової продукції для нових ринків.

Латеральна диверсифікаціявихід на галузеві ринки з новою продукцією, що не має нічого спільного з традиційною виробничою та маркетинговою діяльністю підприємства.

Насиченість товарної номенклатуризагальна кількість окремих товарів, що з них вона складається.

Товарна номенклатура — систематизований перелік усіх асортиментних груп і товарних одиниць, що пропонуються виробником для реалізації.

Широта товарної номенклатури — загальна кількість асортиментних груп товарного пропонування.

1.Товарні номенклатура та асортимент продукції.

2.Кількісні та якісні показники номенклатури та асортименту продукції.

3.Асортиментна концепція та її складові.

4.Основні процедури формування асортименту.

5.Переваги і недоліки стандартизації та диференціації товару.

6.Сутність товарної політики.

7.Маркетингові стратегії диверсифікації.