1.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА РОЗРАХУНОК НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник

Автор: | Год издания: 2000 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 124

 

№ з/п Тема Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота

1 Товари та послуги в маркетинговій діяльності 2 2 4 1

2 Ціна та якість товару 2 2 4 2

3 Конкурентоспроможність товару та її показники 4 4 4 2

4 Ринок товарів і послуг 2 2 4 1

5 Формування попиту на ринку окремого товару 2 2 4 1

6 Цільовий ринок товару та методика його вибору 2 2 4 1

7 Товарна політика підприємств 2 2 4 2

8 Життєвий цикл товару на ринку 2 2 4 1

9 Планування нової продукції та розробка товару 4 4 4 2

10 Товарні марки та упаковка 4 2 4 1

Усього, год 28 26 40 14

Мета дисципліни — дати студентам глибокі знання науково-теоретичних засад проблеми планування продукту в маркетинговій діяльності, допомогти засвоїти головні методологічні та організаційні положення щодо здійснення оптимальної товарної політики підприємствами ринкової орієнтації.