Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник

Автор: | Год издания: 2000 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 124

Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних ринкових характеристик товарів і послуг та їх конкурентоспроможності, особливостей сучасного ринку товарів, головних методичних засад сегментування та вибору цільових сегментів, етапів планування та розробки нового товару, його дизайну, упаковки та марки. Засво­єнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблений для кожної теми терміноло­гічний словник ключових понять, питання для перевірки знань та практичні завдання. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник може бути використаний також і практичними працівниками в галузі маркетингу.