1.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА РОЗРАХУНОК НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Маркетинг: Навч.-метод. посібни

Автора: , | Год издания: 2001 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 106

№ за/п

Тема

Розрахунок навчального часу

лекції

практ заняття

самост. робота

індив. робота

1

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

4

4

4

1

2

Система та характеристики маркетингу

4

4

4

1

3

Маркетингова товарна політика

8

6

6

1

4

Маркетингова цінова політика

8

6

4

1

5

Маркетингова політика комунікацій

8

6

6

1

6

Маркетингова політика розподілу

8

6

6

1

Усього

40

32

30

6