ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

Маркетинг: Навч. посіб.

Автор: | Год издания: 2004 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 228

1. Які існують організаційні структури управління маркетинговими службами? Визначте їх переваги і недоліки.

2. Проаналізуйте основні проблеми формування маркетингових служб на підприємствах України.

3. У чому сутність визначення стратегічного плану підприємства?

4. Охарактеризуйте отапи стратегічного планування.

5. Побудуйте матрицю про становище товарів на ринку за методикою "Бостон консалтинг груп". Визначте становище товарів фірми "Квіти України" за допомогою методики розрахунку коефіцієнта частки ринку (К):

де Q0 — частка ринку товару; Qк — частка ринку найбільшого конкурента (якщо К > 1, то частка ринку товару висока, якщо К < 1 — низька). Дані для розрахунку наведено в табл. 8.6.

План ревізії маркетингу

Таблиця 8.6

Вихідні дані часток ринку квіткової продукції України (за кварталами)

Товар

Темпи зростання ринку, %

Частка ринку фірм, %

"Квіти України"

голландських

І

ІІ

ІІІ

IV

І

ІІ

ІІІ

IV

І

ІІ

ІІІ

IV

Рослини

декоративно-

квіткові

17

15

-3

8

10

11

8

7

50

61

33

69

Рослини

декоративно-

листкові

13

10

-2

3

10

12

6

9

45

54

21

39

Кактуси

10

8

-4

5

5

8

2

5

32

48

25

58

Саджанці під дерева

8

5

0

-2

20

25

24

21

15

11

13

12

Саджанці під кущі

2

2

0

-1

31

34

38

29

10

11

13

10

Садові хвойні дерева

5

10

15

8

15

18

21

28

8

7

9

11

Садові

квіткові

багаторічники

4

0

-2

0

80

85

87

80

5

3

2

1

Садові

декоративно-

листкові

багаторічники

8

15

-10

13

15

28

26

21

74

65

74

78

Насіння

20

25

0

-16

52

49

25

18

48

34

49

38

Підказка:

1) коефіцієнт частки ринку оцінюється за середніми даними часток ринку провідного конкурента — голландських квіткових фірм і досліджуваної фірми "Квіти України";

2) частку ринку кожного товару можна оцінити як високу та низьку;

3) аналіз здійснюють так: товар — квіти кімнатні квітучі — має невисокий темп зростання (17 + 15 - 3 + 8) : 4 = 9,25; частка ринку фірми "Квіти України" низька (10 + 11 + 8 + 7) : 4 = 9 порівняно з часткою ринку голландських фірм: (50 + 61 + 33 + 69) : 4 = = 53,25. Тому такий товар належить до "собак". Аналогічно розраховують показники для інших товарів, які заносять у матрицю (рис. 8.7).

6. Назвіть види генеральної стратегії підприємства. Поясніть, коли їх застосовують.

7. Поясніть сутність маркетинг-плану фірми. Обґрунтуйте його необхідність і охарактеризуйте етапи створення.

8. Наведіть типи маркетингового контролю. Дайте їх характеристику.

9. З яких етапів складається контроль за прибутковістю?

Таблиця 8.7

Вихідні дані для визначення організаційної структури маркетингової служби

Показник

Вид товару

А

Б

В

Г

Фактичний обсяг випущеної продукції, тис. гр. од.

5801

5801

5801

5801

Споживачі

Діти та молоді мами,

які страждають на авітаміноз і анемію

Жінки віком від 25 до 40 років з рівнем доходу від 200 до 500 гр. од.

Люди похилого віку, які ведуть здоровий спосіб життя

Жінки та чоловіки віком від 40 до 70 років з доходом від 200 до 1000 гр. од.

Обсяг попиту, тис. гр. од.

6000

9000

4000

3000

Отриманий прибуток від реалізації, тис. гр. од.

2000

2000

-1000

-1000

Примітка. Система реалізації — роздрібна.

10. Охарактеризуйте ревізію маркетингу та назвіть її етапи.

11. Визначте організаційну структуру управління маркетинговою службою підприємства за даними табл. 8.7 і 8.8.

Таблиця 8.8

Вихідні дані для визначення організаційної структури маркетингової служби

Показник

Вид товару

А

Б

В

г

Фактичний обсяг випущеної продукції, тис. гр. од.

7800

7800

2115

9140

Споживачі

Підприємства важкого ма-шино-буду-вання в Запоріжжі та області

Підприємства важкого ма-шино-буду-вання у Кривому Розі

Ремонтні заводи і майстерні в Києві та області

Підприємства важкого маши-но-будування та ремонтні майстерні в Харкові та області

Обсяг попиту, тис. гр. од.

900

6000

5000

10000

Отриманий прибуток від реалізації, тис. гр. од.

420

150

300

1000

Примітка. Система реалізації — роздрібна.