ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

Маркетинг: Навч. посіб.

Автор: | Год издания: 2004 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 228

1. У чому полягає відмінність між ціноутворенням і ціною?

2. Назвіть варіанти поведінки фірми на ринку. Поясніть, з чим це пов’язано.

3. Поясніть сутність цінової політики фірми. Охарактеризуйте процес встановлення ціни на реалізацію продукції.

4. Як держава встановлює цінові обмеження і з якою метою?

5. Проаналізуйте основні підходи до встановлення ціни на новий товар. Охарактеризуйте кожний з них.

6. Охарактеризуйте кожний з підходів до встановлення ціни на наявні на ринку товари й послуги.

7. Назвіть основні підходи до ціноутворення в межах товарної номенклатури. Охарактеризуйте кожний з них.

8. Які існують підходи до ціноутворення за географічним принципом?

9. Що таке знижки і зарахування? Як вони визначаються? Наведіть приклади.

10. Визначте сутність процесу встановлення цін для стимулювання збуту. Назвіть підходи до встановлення цін.

11. Що таке дискримінаційні ціни і коли їх застосовують?

12. Визначте ціну реалізації арматурних блоків методом середніх витрат плюс прибуток. Витрати виробництва становлять: сировина та матеріали й технічне обслуговування устаткування на одиницю продукції — 100 грн; фонд заробітної плати основних працівників і витрати на електроенергію на одиницю продукції; — 25 грн; накладні витрати — 58 грн на 60 од. продукції; норма прибутку — 20 % загальних витрат.

13. Визначте методом максимізації прибутку ціну реалізації чоловічих костюмів, за якої підприємство отримає максимальний прибуток. За допомогою методів статистичного дослідження виведено таку функцію попиту:

Р = 2500 - 6Ц,

де Ц — ціна костюма за постійних річних витрат 10 тис. гр. од. і змінних витрат 40 гр. од. на одиницю продукції. Побудуйте криву максимізації прибутку.

14. Поясніть сутність методу встановлення ціни на основі торгів.

15. Проаналізуйте сутність методу встановлення ціни за рівнем конкурентоспроможності й методу розрахунку ціни за комерційними умовами.