ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

Маркетинг: Навч. посіб.

Автор: | Год издания: 2004 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 228

1. Що означає добір цільових ринків? Назвіть відмінності між споживчим і виробничим ринками.

2. Поясніть сутність сегментування ринку. Охарактеризуйте рівні сегментування.

3. Які основні принципи сегментування ринків? Охарактеризуйте кожен з них.

4. Назвіть етапи сегментування ринку.

5. Як класифікуються маркетингові стратегії залежно від ступеня охоплення ринку? Визначте переваги та недоліки кожної з них.

6. Керівництво фірми "Алькор", яка виготовляє постільну білизну, вирішило переглянути маркетингову програму через зменшення обсягу продажу продукції. Аналіз діяльності підприємства виявив помилки, допущені при сегментуванні ринку. Керівництво вирішило відмовитись від географічного принципу сегментування і перейти до психографічного. Які критерії доцільно використати підприємству за нового принципу сегмен-тування?

7. Просегментуйте ринок Києва, приблизно розподіліть обсяг продажу за сегментами та визначте очікуваний прибуток трьох підприємств (табл. 2.б — 2.8 і рис. 2.2).

Таблиця 2.6

Підприємство, що випускає сільськогосподарську техніку

Показник

Секатори автоматичні

Електронасоси

Бензопили

Оприскувачі

Обсяг попиту, тис. грн.

9198

10б80

98785

8394

Обсяг виробництва, тис. грн.

10980

12400

85370

5400

Витрати виробництва, тис. грн.

7920

10000

74200

3280

Дохід від реалізації продукції, тис. грн.

9000

10580

85370

5400

Можливість оплачувати транспортні витрати (відсоток доходу)

2

3

3

0,1

Таблиця 2.7

Підприємство, що випускає сільськогосподарську техніку

Показник

Спецодяг

Спортивний одяг

Верхній одяг

Костюми

Обсяг попиту, тис. грн.

2452

3140

4278

5130

Обсяг виробництва, тис. грн.

2452

3140

4278

5130

Витрати виробництва, тис. грн.

2000

3000

4103

4940

Дохід від реалізації продукції, тис. грн.

2452

3140

4278

5130

Можливість оплачувати транспортні витрати (відсоток доходу)

0

0

0

5

Таблиця 2.8

Підприємство, що реалізує синтетичні миючі засоби

Показник

Пральний порошок

"GALA"

Паста для чищення

"GALA"

Рідина для миття

посуду "GALA"

Пральний порошок

"OMO"

Обсяг попиту, тис. грн.

7450

32830

7120

10015

Обсяг виробництва, тис. грн.

8000

3000

6400

9400

Витрати виробництва, тис. грн.

7200

2415

5870

9342

Дохід від реалізації продукції, тис. грн.

7450

2830

6400

9400

Можливість оплачувати транспортні витрати (відсоток доходу)

50

50

60

60

 Розподіл ринку Києва за сегментами

е є

Рис. 2.5. Розподіл ринку Києва за сегментами:

а — за чисельністю населення в районах (1 — Дніпровський, 2 — Дарницький, 3 — Московський, 4 — колишній Старокиївський, 5 — Мінський, 6 — Подільський, 7 — решта (разом — 2,5 млн осіб)); б — за віком (1 — 0-7 років, 2 — 8-17 років, 3 — 18-30 років, 4 — 30-50 років, 5 — 50-60 років, 6 — 60 років і старші); в — за способом життя (1 — песимісти, 2 — реалісти, 3 — оптимісти, 4 — скептики); г — за типом особистості (1 — пасивні спостерігачі, 2 — люди "навпаки", 3 — азартні, 4 — пристрасні); д — за статтю (1 — жінки, 2 — чоловіки); е — за прибутками (1 — 40-100 грн., 2 — 100-300 грн., 3 — 300-1000 грн., 4 — 1000 грн. і більше); є — за родом занять (1 — пенсіонери, 2 — банкіри, 3 — інтелігенція, 4 — торговці, 5 — підприємці та бізнесмени-вироб-ники, 6 — робітники)