ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

Маркетинг: Навч. посіб.

Автор: | Год издания: 2004 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 228

1. Проаналізуйте еволюцію маркетингу як науки та практичної діяльності. Охарактеризуйте основні етапи його розвитку.

2. Які основні принципи маркетингу?

3. Наведіть кілька повних визначень маркетингу й обґрунтуйте їх.

4. Проаналізуйте функції маркетингу і напрями використання маркетингової діяльності на підприємстві, враховуючи основні маркетингові принципи.

5. Назвіть головні категорії маркетингу.

6. За якими принципами класифікують маркетинг?

7. Визначте завдання маркетингу залежно від видів попиту.

8. Назвіть основні концепції організації виробництва, їх спільні та відмінні риси. Заповніть табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Порівняльна характеристика концепцій організації виробництва

Концепція організації виробництва

Риса

спільна

відмінна

1

2

9. Визначте поетапно види попиту на гриби та розробіть завдання маркетингу для кожного з етапів розвитку господарства "Троянда" за даними, наведеними в табл. 1.4.

10. За даними табл. 1.5 щоквартально для двох видів товарів фірми "Чінбар" визначте вид маркетингу залежно від завдання попиту та розробіть завдання маркетингу для кожного товару. Підказка до розв’язання завдань 9 і 10. Підхід до розв’язання обох

завдань творчий. Спочатку необхідно визначити вид попиту на товар. За класифікацією маркетингу залежно від виду попиту визначають вид маркетингу. Після цього необхідно скласти перелік завдань маркетингу згідно з наведеними нижче даними.

До завдання 9. 1996-1997 рр. — попит на товар відсутній, маркетинг має його стимулювати, але завдання маркетингу різнитимуться

Таблиця 1.4

Роки

Ситуація

1996

Виникла ідея вирощування грибів — печериць. Обсяг надходжень печериць на ринки Києва і Київської обл. мізерний. Поступово гриби почали завозити з Польщі

1997

Вирощено перші партії грибів у Київській обл. і завезено на ринки Києва. По-перше, пересічному українському громадянинові вони невідомі як такі, що вирощуються у штучних умовах. По-друге, за рівнем платоспроможності придбати гриби могли лише 15 % населення

1998-1999

Поступове налагодження виробництва грибів. Обсяги реалізації приблизно дорівнюють обсягам виробництва

2000

Обсяги реалізації грибів поки що дорівнюють обсягам їх виробництва, проте з’явилось безліч невеликих господарств і приватних осіб, які почали вирощувати печериці, вішенки та трюфелі

2001

Організовано вирощування та збут вішенок

2002

Обсяги виробництва почали перевищувати обсяги реалізації. На цей момент конкуренти потіснили підприємство завдяки використанню прис-коренішої та дешевшої технології

для кожного року; 1998-1999 рр. — попит відповідає можливостям фірми, маркетинг має підтримувати.

До завдання 10. Необхідно детально проаналізувати причини ситуації, що склалася. Попит на жіночі гаманці великий і щорічно підвищується, особливо в зимовий період (у цей час в Україні збільшується кількість крадіжок). Для поновлення втрачених гаманців жінки мають купувати нові.

Аналогічно слід проаналізувати попит на шкіряні дитячі рукавички. Попит на них відсутній через високу ціну, а можливо, невисоку якість і наявність дешевих простих рукавичок. Після цього необхідно розробити завдання маркетингу для кожного товару окремо.

Етапи розвитку господарства "Троянда"

Таблиця 1.5

Показник

Вид товару

1999 р.

2000 р.

2001 р.

І

II

III

IV

І

II

III

IV

І

II

III

IV

Обсяг попиту по регіону, тис. гри.

Гаманці жіночі

8190

8190

8290

8290

8180

8150

8190

8185

9000

9000

8950

8950

Рукавички шкіряні дитячі

1111

1110

1120

1000

1111

1110

1120

1000

1115

1111

1120

1000

Обсяг продажу фірмою, тис. гри.

Гаманці жіночі

2117

2120

2120

2120

2120

2130

2130

2130

2150

2150

2150

2150

Рукавички шкіряні дитячі

1111

1110

1120

1000

1111

1110

1120

1000

1115

1111

1120

1000

Ціна реалізації одного виробу, грн.

Гаманці жіночі

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Рукавички шкіряні дитячі

40

40

39

42

40

40

39

39

39

39

39

42

Виробнича потужність підприємства, тис. грн.

Гаманці жіночі

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Рукавички шкіряні дитячі

7050

7050

7050

7050

7050

7050

7050

7050

7050

7050

7050

7050

Фактичний обсяг випуску продукції, тис. грн.

Гаманці жіночі

2117

2120

2120

2120

2120

2130

2130

2130

2150

2150

2150

2150

Рукавички шкіряні дитячі

4080

4080

3550

3550

3550

3550

3550

3000

3000

3000

3000

3000

Показники щоквартальної господарської діяльності фірми "Чінбар"