Завдання для самоконтролю

Маркетинг: Підручник

Автора: , | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 246

 1. Назвіть та поясніть принципи організації ефективних маркетингових структур на підприємстві.
 2. Назвіть основні етапи процесу створення маркетингових організаційних структур на підприємстві.
 3. Назвіть та прокоментуйте можливі концепції організації маркетингу на підприємстві.
 4. Назвіть та поясніть сутність моделей побудови відділу маркетингу на підприємстві, указавши їх переваги та недоліки.
 5. Поясніть сутність матричної моделі побудови відділу маркетингу.
 6. Назвіть та охарактеризуйте сутність тимчасових маркетингових структур.
 7. Назвіть та охарактеризуйте підходи до розподілу функцій між виконавцями у відділі маркетингу.
 8. Назвіть вимоги до працівників відділу маркетингу.
 9. На які запитання слід відповісти, щоб з’ясувати раціональність створеної на підприємстві організації маркетингу.
 10. Назвіть основні складові контролю маркетингової діяльності підприємства.
 11. У чому полягає процес контролю маркетингової діяльності підприємства?
 12. За якими показниками контролюються плани збуту?
 13. За якими показниками контролюється ефективність маркетингових заходів?
 14. За якими показниками контролюється прибутковість?