Завдання для самоконтролю

Маркетинг: Підручник

Автора: , | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 246

1.Дайте визначення маркетингової політики комунікацій.

2.Охарактеризуйте елементи процесу маркетингових комунікацій у їх логічній послідовності.

3.Назвіть основні етапи алгоритму формування комплексу маркетингових комунікацій у їх логічній послідовності.

4.Назвіть основні завдання комплексу маркетингових комунікацій та вимоги до них.

5.Дайте визначення поняття «цільова аудиторія» комплексу маркетингових комунікацій.

6.Охарактеризуйте основні аспекти розроблення комунікаційного звернення.

7.Назвіть засоби впливу маркетингових комунікацій, охарактеризуйте їхні переваги та недоліки.

8.Охарактеризуйте вихідні моменти, які впливають на вибір засобів впливу маркетингових комунікацій.

9.Назвіть та охарактеризуйте методи розрахунку бюджету для здійснення маркетингових комунікацій.

10.Дайте визначення реклами. Охарактеризуйте її особливості та завдання як елемента комплексу маркетингових комунікацій.