Завдання для самоконтролю

Маркетинг: Підручник

Автора: , | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 246

  1. Дайте характеристику методів розрахунку цін на підставі витрат на виробництво та реалізацію продукції. Назвіть їх переваги та недо-ліки.
  2. Охарактеризуйте методику встановлення цін на підставі суб’єктивної оцінки споживачами цінності товару.
  3. Поясніть сутність підходу до встановлення цін на підставі умов конкуренції. Охарактеризуйте різновиди цього методу.
  4. Охарактеризуйте метод встановлення цін у рамках товарної номенклатури.
  5. Поясніть сутність розрахунку цін за географічним принципом. Охарактеризуйте різновиди цього методу.
  6. Дайте характеристику методів розрахунку цін, виходячи з узаконених умов ціноутворення.
  7. Поясніть сутність непрямого маркетингового ціноутворення.
  8. Поясніть сутність маркетингової політики знижок. Назвіть і охарактеризуйте види знижок, які використовуються в маркетинговій практиці.