Завдання для самоконтролю

Маркетинг: Підручник

Автора: , | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 246

 1. Що таке маркетингова цінова політика?
 2. Назвіть чинники, що обумовлюють значення маркетингової цінової політики.
 3. Охарактеризуйте роль маркетингової цінової політики на різних типах ринку.
 4. Охарактеризуйте види маркетингової цінової політики залежно від форм її реалізації.
 5. Назвіть основні етапи маркетингового розрахунку цін в їх логічній послідовності.
 6. Назвіть можливі цілі маркетингового розрахунку цін.
 7. Назвіть і охарактеризуй те можливі обмеження маркетингового ціноутворення.
 8. Дайте характеристику поняття «цінова еластичність попиту». Поясніть як вона вимірюється.
 9. Назвіть та охарактеризуйте види витрат на виробництво та реалізацію продукції.
 10. Поясніть сутність таких маркетингових цінових політик:
 11. поступового зниження цін;
 12. «знімання вершків»;
 13. проникнення;
 14. диференціювання цін;
 15. престижних цін;
 16. психологічно комфортних цін;
 17. «шикування» цін;
 18. послідовного просування сегментами ринку;
 19. «збиткового лідера»;
 20. гнучких цін;
 21. стабільних цін;
 22. цін ринкової переваги;
 23. цін на товари, зняті з виробництва;
 24. цін виживання.