Завдання для самоконтролю

Маркетинг: Підручник

Автора: , | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 246

 1. Поясніть сутність поняття «новий товар».
 2. Поясніть сутність трьох способів і трьох рівнів створення нового товару.
 3. Назвіть вісім фаз процесу планування нового товару в їхній логічній послідовності.
 4. Назвіть можливі цілі планування нових товарів.
 5. Назвіть і охарактеризуйте методи генерування ідей нових товарів.
 6. Назвіть критерії відбору ідей нових товарів.
 7. Поясніть сутність і розкрийте зміст розробки та перевірки задуму нового товару.
 8. Наведіть формули розрахунку економічності виробництва і збуту нового товару.
 9. Розкрийте сутність позиціювання товарів. Поясніть сутність і методику побудови перцепційних карт.
 10. Дайте визначення марки товару. Охарактеризуйте її типи.
 11. Поясніть сутність понять «вдала торгова марка і марочний ка-пітал».
 12. Охарактеризуйте рівні створення торгових марок.
 13. Назвіть основні моменти, які беруть до уваги за створення марок товарів.
 14. Назвіть запитання, на які треба відповісти з метою оцінки якості товарної марки.
 15. Охарактеризуйте сутність і значення упаковки товарів, основні етапи її розробки.
 16. Поясніть роль етикетки товару і назвіть основні вимоги до її створення.
 17. Назвіть і поясніть основні аспекти розробки комплексу супровідних послуг.
 18. Охарактеризуйте сутність і процеси пробного маркетингу.
 19. Поясніть сутність моделей поведінки споживачів товарів-новинок.
 20. Назвіть і поясніть причини невдач нових товарів на ринку.