Завдання для самоконтролю

Маркетинг: Підручник

Автора: , | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 246

 1. Що таке навколишнє бізнес-середовище? Назвіть його зовнішніх суб’єктів, умови та сили.
 2. Охарактеризуйте мікросередовище підприємства.
 3. Що таке маркетингові дослідження? Охарактеризуйте їхню роль, межу, предмет та об’єкт.
 4. Назвіть основні принципи маркетингових досліджень. Поясніть їх сутність.
 5. Назвіть основні завдання маркетингових досліджень.
 6. Назвіть та охарактеризуйте основні види маркетингових досліджень. Поясніть їхні переваги і недоліки.
 7. Охарактеризуйте алгоритм маркетингових досліджень. Розкрийте зміст основних етапів таких досліджень.
 8. Охарактеризуйте власні організаційні форми проведення маркетингових досліджень.
 9. Назвіть види спеціалізованих дослідницьких організацій.
 10. Назвіть та охарактеризуйте чинники вибору організаційних форм маркетингових досліджень.
 11. Наведіть класифікацію маркетингової інформації та охарактеризуйте її окремі різновиди.
 12. Поясніть сутність первинної та вторинної маркетингової інформації. Охарактеризуйте переваги та недоліки кожної з них.
 13. Поясніть сутність методів збирання первинної інформації.
 14. Назвіть основні джерела маркетингової інформації.
 15. Поясніть сутність та охарактеризуйте структуру маркетингових інформаційних систем.
 16. Дайте визначення поняття «кон’юнктура ринку». Назвіть основні аспекти аналізу загальноекономічної кон’юнктури та кон’юнктури конкретного товарного ринку.
 17. Поясніть сутність прогнозування кон’юнктури товарного ринку.
 18. Дайте визначення поняття «місткість ринку». Поясніть сутність реальної та потенційної місткості ринку. Наведіть формули їх обрахунку.
 19. Поясніть, що таке ринкове сегментування.
 20. Поясніть сутність та назвіть методи прогнозування збуту.
 21. Дайте визначення поняття «поведінка споживачів». Поясніть сутність економічного та мотиваційного підходу до вивчення повед інки споживачів.
 22. Наведіть приклад моделі поведінки споживачів.
 23. Охарактеризуйте процес прийняття споживачем рішення про купівлю та три можливі його варіанти.
 24. Дайте характеристику ситуаційних впливів на поведінку споживачів, прийняття ними відповідних рішень про купівлю.
 25. Назвіть та охарактеризуйте чинники соціокультурного та маркетингового впливу на поведінку споживачів.
 26. Охарактеризуйте чинники «чорної скриньки» споживачів.
 27. Наведіть класифікацію основних видів конкуренції.
 28. Охарактеризуйте п’ять сил конкурентного середовища.
 29. Охарактеризуйте підхід М. Портера до вивчення можливої реакції конкурентів.
 30. Назвіть основні запитання, на які необхідно відповісти, аналізуючи конкурентів підприємства.
 31. Дайте визначення конкурентоспроможності підприємства.
 32. Поясніть сутність внутрішніх і зовнішніх конкурентних переваг підприємства.