Завдання для самоконтролю

Маркетинг: Підручник

Автора: , | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 246

 1. Назвіть та прокоментуйте основні принципи маркетингу.
 2. Назвіть та охарактеризуйте найважливіші стратегічні завдання маркетингу.
 3. Назвіть та охарактеризуйте основні тактичні завдання маркетингу.
 4. Назвіть та поясніть сутність основних функцій маркетингу.
 5. Дайте визначення поняття «маркетингова суміш» («marketing mix»). Охарактеризуйте основні блоки та елементи цього поняття.
 6. Назвіть елементи «маркетингової суміші», які стають все актуальнішими зараз.
 7. Поясніть роль та значення поняття «маркетингова суміш» для практики маркетингу на підприємстві. Прокоментуйте вимоги до створюваних «маркетингових сумішей».
 8. Поясніть сутність продуктового мар кетингу та маркетингу споживача. Наведіть відповідні приклади.
 9. Охарактеризуйте та порівняйте маркетинг промислових та споживчих товарів.
 10. Охарактеризуйте особливості торгового (посередницького маркетингу).
 11. Поясніть сутність стратегічного, тактичного та оперативного маркетингу.
 12. Поясніть сутність масового та диференційованого маркетингу.
 13. Поясніть сутність та охарактеризуйте інструментарій видів маркетингу залежно від попиту.
 14. Охарактеризуйте сутність, об’єкти уваги, цілі та інструментарій виробничого, товарного, збутового, управлінського і сучасного маркетингу.
 15. Поясніть сутність інтегрованого і неінтегрованого маркетингу.
 16. Поясніть особливості комерційного і некомерційного маркетингу. Наведіть відповідні приклади.
 17. Поясніть сутність макро- та мікромаркетингу.
 18. Охарактеризуйте особливості маркетингу послуг.
 19. Поясніть сутність екологічного, гуманістичного та соціально-етичного маркетингу.
 20. Охарактеризуйте поняття міжнародного маркетингу.