Завдання для самоконтролю

Маркетинг: Підручник

Автора: , | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 246

 1. Дайте кілька визначень маркетингу. Стосовно кожного з них з’ясуйте таке:
 2. що є предметом та об’єктом маркетингу;
 3. яким концепціям маркетингу відповідає кожне з цих визначень;
 4. які цілі маркетингу передбачають ці визначення;
 5. що становить зміст маркетингової діяльності.
 6. Розгляньте основні концепції маркетингу. Визначте сутність кожної з них відповідно до використовуваного маркетингового інструментарію, основного об’єкта уваги та ринкових орієнтирів. Поясніть логіку еволюції концепції маркетингу.
 7. Дайте визначення та наведіть приклади потреб. Розгляньте їх види згідно з класифікацією Меррея, Маслоу, Мак-Клеланда та Герцберга. Поясніть, що означає термін «передекономічність походження потреб».
 8. Дайте визначення та наведіть приклади цінностей. Розгляньте їх види згідно з класифікацією Рокича, Кайле та теорії Шета, Ньюмана і Гросса. Охарактеризуйте детермінанти систем цінностей постачальника й товару.
 9. Дайте визначення побажань (запитів). Наведіть приклади побажань у вузькому і широкому розумінні.
 10. Дайте визначення попиту. Поясніть сутність та спробуйте навести приклади негативного, нульового, попиту, що зменшується, непостійного, латентного, креативного, повноцінного, оманливого, ажіотажного, небажаного, повсякденного, особливого та інфляційного попиту. Поясніть сутність типів виміру попиту.
 11. Поясніть сутність потреб, побажань, цінностей і попиту як системи.
 12. Дайте маркетингове визначення товару. Охарактеризуйте маркетингову систему класифікації товарів.
 13. Дайте визначення послуги. Охарактеризуйте особливості послуги, як товару та види послуг відповідно до їх класифікації.
 14. Дайте визначення вартості товару (послуги). Охарактеризуйте поняття «споживча вартість» та «вартість споживання».
 15. Дайте визначення поняття «задоволення». Поясніть сутність функціонального та психологічного задоволення, а також рівня задово-лення.
 16. Дайте визначення обміну, охарактеризуйте його види та умови здійснення.
 17. Дайте визначення поняття «ринок». Охарактеризуйте види ринків залежно від їх класифікації. Поясніть сутність понять «цільовий ринок», «побічний ринок» та «зона байдужості».