Організація автономних робочих груп

Інформаційний маркетинг: Навч. посібник.

Автор: | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 560

Крім суто технічних і технологічних факторів, що забезпечують різним стратегіям одночасне проходження конкуренції, важливе значення має соціальний аспект розглядуваного питання. Розглянемо створення автономних робочих груп (АРГ) — бригад, що включають робітників та інженерно-технічних працівників, орієнтованих на широкий комплекс робіт з виробництва продуктів певної товарної групи. Як показує практика, головною перевагою АРГ є їх потенційна здатність виконувати суперечливі вимоги різних стратегій конкуренції, таких як скорочення тривалості виробничого циклу, підвищення якості виробів, зменшення витрат, розширення кількості номенклатурних груп товарів, орієнтованих на різних споживачів.

Принцип командної роботи дає змогу:

  • охопити великий сегмент виробничого процесу;
  • скоротити час реагування на проблеми, що виникають у процесі роботи;
  • поліпшити умови праці й підвищити задоволення її результатами;
  • зменшити капітальні вкладення;
  • досягти більшої гнучкості в рамках товарних і програмних завдань;
  • скоротити персонал;
  • зменшити брак в ході впровадження розробок;
  • стимулювати подальше скорочення витрат.

Застосування групового принципу є одним з базових, визначальних факторів, здатних повністю задовольнити більшість вимог різних стратегій конкуренції. До цих міркувань можна віднести й кумулятивні ефекти, джерелом яких є закладена у груповому принципі висока продуктивність систем, а також більш висока кваліфікація працівників, їх зацікавленість і відповідальність. Все це дає змогу об’єднати і постійно вдосконалювати трудові та виробничі ресурси, що робить істотнішою різницю між одночасним використанням конкурентних стратегій та іншими, менш конкурентоспроможними варіантами. В інформаційній галузі АРГ використовуються у разі створення складних програмних комплексів.