ESOMAR

Інформаційний маркетинг: Навч. посібник.

Автор: | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 560

У 1948 р. в Амстердамі провідні фахівці Західної Європи в галузі маркетингових досліджень і досліджень громадської думки зібралися, щоб об’єднати свої знання та зусилля в рамках єдиної професійної асоціації, оскільки методи і технології маркетингових і соціологічних досліджень багато в чому збігаються. Було створене European Society for Opinion and Marketing Research(ESOMAR) — Європейське товариство з вивчення громадської думки і маркетингових досліджень.

Цілі створеної організації:

 • установлення і підтримування найвищих професійних стандартів у сфері маркетингових і соціальних досліджень;
 • концентрація зусиль на цілях, спільних для всіх професіоналів у даній сфері;
 • сприяння підвищенню суспільної довіри до досліджень і дослідників;
 • обмін досвідом у сфері прогресивних методів і технологій досліджень.

За 50 років невелика група європейських фахівців ESOMAR перетворилася на всесвітню організацію, що має у своєму складі понад 3000 членів з більш як 80 країн світу. Членство в організації, як і раніше, індивідуальне, щоб уникнути небажаного впливу корпоративної конкуренції.

Членство в ESOMAR не залежить від політичних і культурних відмінностей. Його членом може стати будь-хто з професіоналів, активно залучених до розроблення сучасних технічних методів маркетингу і використання маркетингових досліджень як основи для прийняття ефективних рішень. Членами ESOMAR нині є фахівці практично з усіх країн світу. Одне з найважливіших завдань ESOMAR — забезпечити можливість вивчати досвід дослідження ринку в інших країнах світу через прямий контакт з особами, котрі це безпосередньо роблять.

Діяльність ESOMAR відбувається за такими основними напрямами:

 • проведення міжнародних семінарів, конференцій та річних зборів з найактуальніших питань маркетингових і соціальних досліджень;
 • проведення навчальних програм і курсів з техніки маркетингових досліджень;
 • організація і підтримка інституту національних представників у всіх країнах світу.

Усі заходи ESOMAR доступні не тільки його членам, а й усім зацікавленим особам.

Міжнародна торгово-промислова палата (ІСС) та ESOMAR розробили Міжнародний кодекс проведення маркетингових і соціальних досліджень, який установлює найзагальніші принципи взаємин Дослідника, Респондента і Замовника в процесі проведення маркетингових досліджень. Він містить такі розділи:

Визначення

 • Маркетингові дослідження;
 • Дослідник;
 • Клієнт;
 • Респондент;
 • Інтерв’ю;
 • Запис.

Правила

 • Загальні;
 • Права Респондентів;
 • Професійні обов’язки Дослідників;
 • Взаємні права та обов’язки Дослідників і Клієнтів;
 • Реалізація Кодексу.

Цей Кодекс визначає базові принципи, яким повинні слідувати всі, хто проводить або використовує результати маркетингових досліджень.

Кодекс забезпечує повне і всебічне зведення правил, застосовуваних практично до будь-якої можливої ситуації.

Визнання цього Кодексу є умовою членства в ESOMAR, а також у всіх національних організаціях, які офіційно прийняли Кодекс.

Зараз Міжнародний Кодекс ICC/ESOMAR прийнятий як базисний порадник більш як у 60 професійних маркетингових організаціях у 35 країнах світу.