15.1. Сектор маркетингових послуг

Інформаційний маркетинг: Навч. посібник.

Автор: | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 560

Консультанти — загадкові люди, вони запитують у компанії який-небудь показник, а потім видають його у звіті.

2-й закон Макдональда

У попередніх розділах досить докладно розглядалися об’єкти ринку маркетингових послуг, а саме маркетингові дослідження всіх секторів інформаційного ринку, які виконуються на замовлення суб’єктів бізнесу, державних установ тощо.

Світовий ринок. У середині 90-х років загальні витрати компаній на різні види маркетингових досліджень у світі розподілилися таким чином (табл. 15.1).

Таблиця 15.1

Розподіл світових витрат на маркетингові дослідження

Регіон

Оборот, млн ЕКЮ

% до обороту у світі

Країни Європейського співтовариства (15)

3293

42

Інші європейські країни (включаючи Росію, Чехію, Словенію та Болгарію)

221

3

Усього в Європі

3514

45

США

2709

34

Японія

794

10

Інші країни

849

11

Усього в світі

7866

100

Millward Broun International

61

7

Отже, витрати на маркетингові дослідження в Європі перевищили 4 млрд дол. Об’єднана Європа значно випереджає США, нещодавнього лідера з витрат на маркетингові дослідження. Але саме дві американські маркетингові фірми є лідерами на ринку Європейського співтовариства.

У США маркетингових компаній близько 5 тис., у них працюють майже 100 тис. осіб, середній оборот компаній приблизно 1,7 млн дол. Найбільша фірма A. C. Nielsen має річний оборот 1,5млрд дол. (табл. 15.2). З усіх компаній фірми з чисельністю працюючих 250—500 осіб становлять 38%, малі компанії з чисельністю працюючих до 50 осіб — 32%.

Таблиця 15.2.

Найбільші маркетингові фірми в Європейському співтоваристві

Компанія

Оборот на ринку Європейського співтовариства, млн ЕКЮ

Кількість відділень у країнах Європейського співтовариства

А. С. Nielsen (США)

558

14

IMS International (США)

262

11

CfK Gruppe (Німеччина)

228

11

SOFRES Group (Франція)

174

7

Research International

130

13

Infratest/Burke

116

9

IPSOS Group

109

7

Teylor Nelson AGB

78

3

NOP Information Group

67

4

Millward Broun International

61

7

Окремою сферою діяльності є так званий маркетинговий консалтинг. У цьому секторі консалтингу працює 13 тис. фірм, фірм-консультантів у сфері управління — понад 32 тис., консультантів у сфері фінансів і бухгалтерії — близько 10 тис. Середній оборот такої фірми — близько 800 тис. дол. на рік, середня чисельність співробітників — 6 осіб. Отже, темпи розвитку маркетингових досліджень, особливо досліджень ринку кінцевого споживання в Європі, за останні роки більші за темпи зростання економіки загалом. Це означає, що маркетинг є одним з динамічніших сегментів ринку. (За матеріалами ESOMAR Annual Study D&B MarketPlace Report.)