11.2. Класифікація апаратних засобів

Інформаційний маркетинг: Навч. посібник.

Автор: | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 560

Нині до обчислювальних машин додалося стільки пристроїв і можливостей, що навіть навести повний перелік, а тим паче дати єдину їх класифікацію просто неможливо. Не претендуючи на вичерпність, можна запропонувати таку загальну класифікацію апаратних засобів (рис. 11.1).

З часу виходу на ринок першого персонального комп’ютера з мікропроцесором 8088 минуло трохи більше 10-ти років. За цей час було виготовлено мільйони комп’ютерів — PC/XT, Turbo PC, PC/AT, PC 286, PC 386, PC 486, Pentium та ін. Для їх порівняння проводять тестування.

При тестуванні персонального комп’ютера звертають увагу на такі питання:

 • Який мікропроцесор використовується?
 • Чи є математичний співпроцесор?
 • Чи існує можливість зміни тактової частоти?
 • Яке програмне забезпечення знаходиться в оперативній пам’яті комп’ютера і чи є початковий текст вбудованих програм?
 • Чи проводилося тестування комп’ютера, які його результати?
 • В яких локальних обчислювальних мережах (ЛОМ) може працювати комп’ютер і яке додаткове програмне забезпечення необхідне?
 • З якими інтерфейсами і периферійними пристроями працює комп’ютер?
 • Чи є опис апаратних і програмних переривань?
 • Чи відрізняється ціна даного комп’ютера від середньої ціни в його групі?
 • Яку підтримку гарантує виробник і на який час?
 • Які вбудовані засоби захисту інформації передбачено?
 • Які параметри блоку живлення і його потужність?

При оцінюванні апаратних засобів використовуються показники, об’єднані в такі групи:

 • надійність;
 • загальна якість;
 • наявність прикладних програм;
 • сумісність з наявним програмним забезпеченням;
 • апаратна сумісність з використовуваними комп’ютерами;
 • простота застосування.
Загальна <strong>класифікація апаратних засобів на інформаційному ринку

Рис. 11.1. Загальна класифікація апаратних засобів на інформаційному ринку

Для кожної групи показників розраховується максимальне значення критерію. Багаторічні результати тестування комп’ютерів свідчать про зростання технічних можливостей та обсягів продажу за зниження цін.

Серед усіх комп’ютерів виділяють (досить умовно) такі класи: суперкомп’ютери,мейнфрейми, мінікомп’ютери, RISC-станції, персональні IBM-сумісні комп’ютери, Apple Macintosh-сумісні комп’ютери, портативні та індустріальні комп’ютери.

Суперкомп’ютери мають найбільшу швидкодію і величезні обчислювальні потужності. Виробництво суперкомп’ютерів — це одиничне виробництво, в якому використовуються новітні досягнення в багатьох галузях науки і техніки. Крім суперкомп’ютерівдо них відносятьвеликі універсальні ЕОМ загального призначення або спеціалізовані високошвидкісні ЕОМ для наукових досліджень (середня вартість сягає 1 млн дол. США), такі як IBM 3090 і ES9021, аналоги моделей інших фірм.

Суперкомп’ютери використовуються для складної обробки великих обсягів інформації в аеродинаміці, метеорології, космічних і фізичних дослідженнях, економіці та фінансовому управлінні. Сучасні ЕОМ цього класу звичайно обслуговують понад 128 комерційних користувачів.

Мейнфрейми володіють значними ресурсами для розв’язання складних задач у фінансовій сфері, в управлінні регіонами, галузями, великими підприємствами. Мейнфрейми набули найбільшого розвитку у 80-х роках. Однак і нині вони з успіхом виконують задачі з інтеграції великих неоднорідних комп’ютерних комплексів.

Мінікомп’ютери використовуються в управлінні підприємствами й організаціями.

Мікрокомп’ютери — найпоширеніші моделі обчислювальних машин. До них належать настільні і мобільні персональні комп’ютери. Серед настільних можна виділити робочі станції, персональні комп’ютери, мережеві комп’ютери.

Робочі станції використовуються в офісах, для роботи з науковими та інженерними додатками, при моделюванні виробничих, фінансово-економічних процесів, у видавничій справі. Ця категорія включає однокористувацькі робочі станції типу Sun, Hewlett-Packard, Digital, а також PC RISC.

Персональні комп’ютери мають нижчі характеристики і використовуються для офісних додатків: текстових процесорів, електронних таблиць, ведення найпростіших баз даних. Це універсальні, однокористувацькі, мікропроцесорні ЕОМ загального призначення, які підтримують відповідні периферійні пристрої і програмовані мовами високого рівня.

Мережеві комп’ютери використовуються в локальних мережах як компонент архітектури клієнт-сервер. Мережеві комп’ютери можуть не мати достатніх обчислювальних потужностей для розв’язання складних задач. Брак потужності заповнюється можливостями мереж, які реалізуються при використанні могутніх комп’ютерів-серверів.

Портативні ПК. До цієї категорії належать портативні та переносні ПЕОМ, за винятком електронних щоденників (наприклад, Psion Organiser). У свою чергу, портативні ПК поділяються на переносні ПЕОМ, розраховані на роботу в мережі змінного струму, портативні ПЕОМ типу Lap-top на батарейному (акумуляторному) живленні, а також ПЕОМ типу notebook і sub-notebook.