Маркетинг

Маркетинг: Навчальний посібник

Автор: Чеботар С.І. | Год издания: 2007

Розглядається суть маркетингу, загальні принципи та механізми управління маркетингом, викладається зміст маркетингової товарної, цінової, комунікаційної політики та політики розподілу, з’ясовується роль маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємств та засоби міжнародного ...

Інформаційний маркетинг: Навч. посібник.

Інформаційний маркетинг: Навч. посібник.

Автор: Єжова Л. Ф. | Год издания: 2002

Метою посібника є ознайомлення студентів з теорією і практикою маркетингу західних і вітчизняних суб’єктів інформаційної діяльності, з особливостями маркетингу в інформаційному виробництві, на інформаційному ринку, з організацією маркетингових досліджень ...

Маркетинг: Підручник

Маркетинг: Підручник

Автор: Павленко А. Ф. | Год издания: 2003

У підручнику викладено основні питання, що розкривають сутність маркетингу як філософії підприємницької діяльності за умов ринкових відносин та конкуренції. Основну увагу звернуто на маркетингові підходи, методи, алгоритми та інструменти, котрі ...

Маркетинг: Навч. посіб.

Маркетинг: Навч. посіб.

Автор: Примак Т. О. | Год издания: 2004

У навчальному посібнику розглянуто комплекс завдань з маркетингу. Особливу увагу приділено сутності концепції маркетингу, зовнішньому маркетинговому середовищу та його дослідженню, маркетинговій товарній політиці, маркетинговій ціновій політиці, маркетинговій політиці комунікацій та ...

Маркетинг: Навч.-метод. посібни

Маркетинг: Навч.-метод. посібни

Автор: Павленко А. Ф. | Год издания: 2001

У другому, доповненому і виправленому виданні навчально-методичного посібника вміщено типову програму, методичні вказівки до вивчення окремих тем, задачі й завдання для самоконтролю, словник основних термінів. Для студентів вищих навчальних закладів ...

Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. пос...

Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник

Автор: Кардаш В. Я. | Год издания: 2000

Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних ринкових характеристик товарів і послуг та їх конкурентоспроможності, особливостей ...

Основы маркетинга

Основы маркетинга

Автор: Котлер Ф. | Год издания: 1991

Эта работа Ф. Котлера - попытка рассказать о сложном социально-экономическом явлении предельно просто в расчете на читателя, только приступающего к изучению этой темы. Автор поставил задачу упорядочить, систематизировать, выстроить в логической ...

Товарна інноваційна політика: Підручник

Товарна інноваційна політика: Підручник

Автор: Кардаш В. Я. | Год издания: 2002

У підручнику розглянуто головні методичні положення товарної інноваційної політики, показано необхідність та ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу, нововведень у створенні ...

Ціни та цінова політика: Навч. посібник

Ціни та цінова політика: Навч. посібник

Автор: Тормоса Ю.Г. | Год издания: 2001

У посібнику викладені теоретичні та методичні положення формування цін на внутрішньому та зовнішньому ринках, висвітлені основні методи рин­кового ціноутворення та питання розроблення цінової стратегії підприєм­ства і державної цінової ...