Типи інтернет-реклами

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 440

Задля досягнення бажаного ефекту рекламної кампанії усі види інтернет-реклами потрібно використовувати в комплексі відповідно до цілей та завдань рекламної кампанії в WWW, які визначають тип інтернет-реклами.

Конкретна реклама містить інформацію про суб’єкти політики (особистість, партію, блок) або про товари та послуги. Мета цього типу реклами — постійна підтримка інформованості користувачів про об’єкт рекламування. До того ж інформація може подаватися відповідно до поточних подій: виборів, місця продажу тощо.

Iнфopмaцiйнa реклама базується на інформаційному приводі — конференції, виступі, телепередачі, зустрічі, статті тощо. Метою інформаційної реклами в Інтернеті є оповіщення користувачів про певну подію, місце і час її проведення (що? — де? — коли?).

Iмiджeвa реклама вміщує інформацію, яка встановлює стійкі асоціації з певною партією, політиком, торговельною маркою тощо. Метою цього зразка реклами може бути: формування іміджу новоствореної партії, нового політика, інноваційного товару чи послуги; створення позитивного іміджу партії, кандидату, торговельній марці, які вже давно існують; підсилення популярності партії, політика, товару або послуги.

Зaoxoчувaльнa реклама формується з такої інформації, яка звертає увагу користувачів на партію, лідера, товар або послугу. Головною метою при цьому виступає залучення нових і потенційних прихильників або покупців, а в політичній рекламі — й тих виборців, які вагаються.

Варто відзначити, що в перехідних суспільствах, де інтернет-PR та інтернет-реклама ще тільки розвиваються, питання щодо ефективного використання Павутини залишається відкритим. Наприклад, зі 100 зареєстрованих політичних партій лише 59 мають власний веб-сайт, 78 — електронну пошту.

На сайтах викладена доволі докладна інформація про партії та їх лідерів: програмні документи, біографії, новини, інформація про партійну діяльність. Іноді доступні відомості щодо партійних осередків, а також правила вступу до партії. Проте бракує аналітичного матеріалу: статей, виступів, коментарів експертів, наукових праць. На більшості сайтів аудіо- та відеоматеріали недоступні. Не на всіх сайтах використана інтерактивна можливість Інтернету: відсутні опитування, форуми, неможливо залишити персональні відгуки та коментарі. З доступністю архівних матеріалів також є проблеми. Мова сайтів — українська, іноді — російська, однак перегляд матеріалів кількома мовами можливий лише на деяких сайтах. Оновлення веб-ресурсів нерегулярне і збігається з передвиборчою агітацією.

Pеклaмa самих сайтів проводиться також неефективно: не всі адреси можна знайти за допомогою пошукових систем, не використовуються комплексні підходи щодо проведення рекламних кампаній в Інтернеті.

Отже, можна зробити висновок, що В Україні можливості Інтернету для проведення інтернет-PR та інтернет-реклами ще явно недооцінюються. Тож є над чим працювати...