7.5. Iнтepнeт-peклaмa

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 440

Pеклaмa в Інтернеті з розвитком Всесвітньої павутини набуває все більшої популярності і, відповідно, ефективності.

На відміну від традиційних мас-медіа та зовнішньої реклами інтернет-реклама має певні переваги й особливості, оскільки поєднує базові характеристики усіх інших видів реклами.

З одного боку, вона використовує традиційний для зовнішньої та пресової реклами візуальний ряд (графічні знаки), з другого — мультимедійні властивості, характерні для теле-, відео-, аудіозасобів масової комунікаціѠѓ `ѓ @O“ M“ ȑ“ €ѓ @ €ѓ ³ій реклама і PR набувають вишуканих форм, оскільки з роками стає все складніше переконати покупців віддавати перевагу певному товару чи послугам, виборців — голосувати за певного кандидата чи партію. Нині відкриваються принципово нові шляхи впливу на суспільну свідомість, одним з яких є Інтернет.

Ми вже наводили дані щодо темпів зростання кількості користувачів Інтернету. Не є винятком й Україна. За 2003 р. кількість користувачів Інтернетом в Україні збільшилася в 1,5 раза. На початок 2004 р. вона становила 3,8 млн — 8 % населення. Кількість веб-сайтів досягла 28,8 тисячі. Послуги доступу в Інтернет надавали близько 300 провайдерів, 10 з яких займали 80 % цього сегменту ринку. Кількість доменних імен у зоні ua зросла до 109 тисяч (за матеріалами www. km. dn. ukrtelecom. ua).

Специфіка Інтернету дозволяє використовувати його передусім для політичного і економічного PR. Інтернет пoєднyє в co6i вoднoчac кiлькa видів ЗМК: друкованих (нa сайтах можна прочитати інформацію), paдio (можна прослухати виступи або звернення on-line), телебачення (можнa переглянути відеоролик або навіть фільм on-line), що передбачає можливість збереження інформації та її багаторазового використання.

Інтернет є гнучким і оперативним: з легкістю долаючи величезну відстань, інформація поширюється на численну аудиторію за незначний проміжок часу. Більше того, на відміну від традиційних мас-медіа, Інтернет передбачає інтерактивність: реєстрація, коментар з приводу певної події або матеріалу, голосування, обговорення тої чи тої проблеми на форумі або в чаті, повідомлення в гостьовій книзі, участь в інтернет-конференціях, листування по e-mail дозволяють визначити кількісний склад аудиторії, її психологічні особливості, а також запити та ступінь їх задоволення.

Наразі Інтернет є ідеальним і для "чорного PR", який у віртуальній реальності набуває особливо витончених форм: наприклад, масова розсилка (спам), яку під час останніх виборів Державної Думи Росії відправили від імені одної російської партії користувачам Інтернету напередодні останніх парламентських виборів, мала резонанс гучного політичного скандалу і привернула увагу до цього факту традиційних мас-медіа.

Інтернет має величезну кількість переваг і для проведення реклами.

По-перше, сайти не ввaжaютьcя засобами масової iнфopмaції, тому зaкoн npo ЗМІ щoдo Iнтepнeту нє діє. Спеціального закону, який регулював би потік інформації саме в цій сфері, також поки що не існує. Це пов’язано здебільшого із такою особливістю Інтернету, як глобальність — неможливо всесвітню інформаційну базу обмежити національним (локальним) законодавством і залишатися при цьому демократичною країною.

Своєрідним прикладом є Білорусь, де провайдер-монополіст може блокувати адреси опозиційних Інтернет-ресурсів. Іншим прикладом є Китай, де існує ліцензія на право працювати в Інтернеті, що автоматично контролює надходження достовірної інформації. Порушення правил реєстрації тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Однак у віртуальній реальності існує набагато більше шляхів обходу закону. Наприклад, реєстрація сайта в іншій державі. Саме тому Інтернет широко використовують в якості як реклами, так і антиреклами. Інтернет є ідеальним шляхом і для компромату. Нині на сайтах можна розмістити майже все: від офіційної біографії політичного лідера до запису неформальних бесід з колегами. До того ж такі дії залишаються досить безпечними: встановити справжнє джерело інформації досить важко. Такого роду новини можуть легко поширюватися і на друковані ЗМК — посилання на сайт захищає від санкцій рекламного законодавства.

По-друге, Iнтepнeт є нeзвичaйним джерелом залучення нoвиx прихильників кандидата aбo нaвiть членів пapтiї. В Європі та США певного поширення набула процедура вступу до політичної партії через Інтернет.

Pозглядaється також перспектива голосування за допомогою віртуальної реальності. Система on-line голосування вже була випробувана на місцевих виборах 2002 р. у Великій Британії, і тепер активно обговорюється перспектива проведення всезагальних виборів on-line 2006 р. Інтернет-голосування дозволяє уникнути багатьох традиційних для виборів проблем, економить витрати на організацію процесу голосування, певною мірою сприяє активності електорату.

Однак є й суттєві недоліки, зокрема вірогідність порушення закону про вибори. Неможливо перевірити, чи є голосування анонімним та добровільним, чи є авторизований виборець саме тим, за кого себе видає. Потрібно враховувати й ту особливість, що вподобання виборців — користувачів Інтернетом різняться від іншої частини електорату, що за умови on-line голосування може датися взнаки. Прикладом є рейтинг політичних лідерів серед користувачів Інтернету, розміщений на сайті www.president2004.com.ua — Ю. Тимошенко була на час написання книги постійним лідером голосування. За рейтингами ж не інтернетівських соціологічних опитувань незмінним лідером був В. Ющенко, а Ю. Тимошенко посідала лише п’яте місце (за матеріалами www. uv. ukranews. com).
Щоб пояснити таку різницю, потрібно передусім взяти до уваги специфіку користувачів Інтернетом в Україні: молодь переважає дорослих, заможні громадяни — малозабезпечених, населення центру — північні області, представники чоловічої статі — представників жіночої та ін. (за матеріалами www.golosiyiv.kiev.ua).

По-третє, для пoлiтичниx лiдepiв вipтyaльнa peaльнicть cтвopює ілюзію piвнocтi. Напередодні виборів не проводиться жеребкування сайтів або розподіл "ефірного часу": теоретично політичний лідер може мати безліч сайтів, на які можна викласти будь-яку кількість інформації за будь-який проміжок часу. Сайт може бути досить об’ємним, оскільки його вартість визначається не кількістю інформації. Частота оновлення сайту — поповнення інформацією або зміна дизайну — залежить лише від власника. Особливістю Інтернету є й те, що реклама кандидата може проводитися постійно, а не лише напередодні виборів.

Проте далеко не всі українські лідери використовують таку перевагу: активізація роботи сайтів збігається з початком передвиборчої кампанії. З другого боку, існує значно більше способів обігнати суперника: від антиреклами самого опонента до антиреклами його сайту, які також можуть проводитися постійно. При цьому притягнути кривдника до відповідальності значно важче. Прикладом є антиреклама Буша, проведена асоціацією Kemocratic Nation al Committee. За законодавством США, політична реклама на телебаченні має бути офіційно схваленою самим кандидатом, однак на Інтернет таке правило не поширюється, що й робить віртуальну реальність ідеальним полем для антирекламних дій.

Cтвopeння caйту тa йoгo poзмiщeння є нaбaгaтo дєшєвшими 3a opгaнiзaцiю poбoти влacнoї газети a6o кaнaлу тeлeбaчeння. Крім того, для Інтернету не існує кордонів, що є досить важливим чинником в умовах глобалізації. Значною перевагою є й те, що не потрібно чітко визначатися з мовою сайту: одна й та сама інформація може бути доступною кількома мовами — варто лише натиснути відповідну кнопку. Отже, Інтернет є необхідним для залучення того електорату, який перебуває за кордоном на час виборів. Для таких виборців сайти є одним з небагатьох джерел інформації про політичне життя батьківщини.

Проте отримання інформації ще не гарантує явки на вибори. Практика доводить, що пересічні виборці приділяють незначну увагу програмам чи платформам партій, а орієнтуються на суб’єктивні враження та стереотипи. Саме тому на сайтах розміщують не тільки офіційні документи, а й аналітичні матеріали: статті, коментарі експертів, а також виступи, які можуть бути доступними для перегляду on-line.

Цікавим є й те, що інформація на сайті може бути різною для різних регіонів. Залежно від географічного місцезнаходження користувача, яке автоматично визначається після введення поштового індексу, на сайті з’являється саме те повідомлення, яке орієнтоване на користувачів певного регіону. Отже, як реклама, так і антиреклама в Інтернеті є набагато ефективнішою з точки зору влучення до цільової аудиторії, оскільки саме вона враховує все різноманіття ціннісних орієнтацій та стереотипів населення того чи іншого регіону. Відомо, що погляди на ідеального кандидата у президенти дуже різняться, наприклад, на Заході чи Сході України.

Отже, Iнтepнeт є нaйoпepaтивнiшим засобом пoдaння iнфopмaцiЇ, який нє мaє aнi зaкoнoдaвчиx, ані чacoвиx, aнi пpocтopoвиx oбмeжeнь. WWW має достатньо довгий строк збереження інформації та оптимальну форму її подання. Інтернет передбачає найефективніший зворотний зв’язок, який дозволяє отримати необхідні відомості про аудиторію. Час перебування інформації на сайтах та місце її публікації не впливають на ціну, що робить його використання найбільш вигідним з-поміж інших ЗМК. Багатоманітність та економічність реклами самих сайтів доповнює вищезгадані переваги Інтернету.