7.4. Друкована реклама

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 440

Не зважаючи на те, що безперечними лідерами з точки зору охоплення масової аудиторії є телевізійні комунікаційні канали, не варто недооцінювати й традиційну рекламу в газетах та журналах.

Вибираючи друкований засіб масової комунікації, потрібно звернути увагу на реальний тираж і регіони розповсюдження газети чи журналу. Якщо ці параметри вас влаштовують, потрібно також врахувати соціопсихологічні настанови читачів даного ЗМК.

Для прикладу звернемося до результатів дослідження читацької аудиторії однієї з масових українських газет — "України молодої", яке здійснила в березні 2004 р. лабораторія соціальної психології Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України.

Насамперед повідомимо, що газета "Україна молода" виходить 5 разів на тиждень форматом А4 на 16 полосах і має тираж 115-120 тис. примірників (коливається за рахунок помісячної передплати).

У результаті проведення пресового соціопсихологічного опитування було отримано 837 анкет респондентів.

Отже, ХТО ВІДПОВІДАВ НА АНКЕТУ?

Серед респондентів було 50,4 % чоловіків і 49,6 % жінок. За віком читачі розподілилися так:

до 20 років мали 5,4 %; від 21 до 30 років — 20,4 %; від 31 до 40 років — 15,7 %; від 41 до 50 років — 18,2 %; від 51 до 60 років — 16,4 %; понад 60 років — 24 %.

Важливим для дослідників громадської думки є показник рівня освіти респондентів. Повну вищу освіту задекларували 52,5 % опитаних, а 3,8 % на додаток ще й мали вчений ступінь кандидата або доктора наук.

Базову вищу освіту (бакалавр) мали 7,2 %, а про середню спеціальну освіту (молодший спеціаліст) повідомили 21,7 % респондентів. Повну середню освіту мали 10,8 %, а неповну середню освіту — 3,8 % учасників соціопсихологічного дослідження.

Серед тих, хто люб’язно погодився відповісти на анкети, 13,9 % працювали у промисловості, 9,6 % займалися сільським господарством, а 8,3 % були зайняті у сфері бізнесу. Чимало з них працювали в наукових і освітніх установах та закладах культури — 33,9 %, а 6,3 % — в управлінській сфері. А понад 36,5 % респондентів перебували або на заслуженому відпочинку, або тимчасово не працювали. Переважна більшість з них, звичайно, були пенсіонерами. Показово, що 29,6 % проживали в сільській місцевості, решта — у містах України.

ЯК ЧИТАЮТЬ ГАЗЕТУ "УКРАЇНА МОЛОДА"?

Достеменно можемо сказати, що 69 % читачів отримують газету за передплатою, 11 % купують у кіосках, 13,3 % беруть у знайомих чи родичів, а решта (6,5 %) вказали інші шляхи надходження газети в руки прагнучих долучитися до об’єктивного джерела інформації. Цікаво, що чоловіки більшою мірою, ніж жінки (14,9 % проти 7,0 %), орієнтовані на придбання газети в кіосках Укрдруку. В інших питаннях принципових відмінностей немає.

Для редакції і для авторів, безперечно, важливими є обсяги матеріалів, що друкуються в газеті.

За свідченням наших респондентів, найбільш читабельними є матеріали обсягом 101-300 рядків (52,5 %), далі відзначаються матеріали обсягом 51-100 рядків (47,5 %), до 50 рядків (45,7 %>), понад 500 рядків (41 %>) і 301-500 рядків (30 %>) — сума перевищує 100 % тому, що респонденти могли виокремити кілька відповідей (але не більше трьох).

Показово, що статеві відмінності і тут спрацьовують. Скажімо, чоловіки більшою мірою орієнтуються на матеріали обсягом 101-300 рядків (59 % проти 45,4 % у жінок), а жінки більш охоче читають великі статті обсягом понад 500 рядків (43,7 % проти 38,5 % у чоловіків).

Велике зацікавлення викликає й рейтинг найбільш читабельних сторінок "України молодої". Найпопулярніші у читачів політика великим планом — 65,5 % і політінформація — 61,4 %. Вони виокремлюються значним відривом.

Далі можемо назвати минуле і думи — 35,4 % перша сторінка — 34,1 % у номер — 30,7 % культура — 28,9 % економіка і здоров’я — по 28,5 %; я вам пишу — 28 %; спорт — 25,6 %

За ними респонденти назвали інфорум — 22 %; калейдоскоп — 16,8 %; селяни і ко — 14,8 %; молодняк — 7,8 % і підтримка — 7,6 %.

Отже, замовляючи рекламу, звертайте увагу не тільки на загальну популярність газети, а й на читабельність тієї чи іншої її полоси. Але найпопулярніші зазвичай і найдорожчі!

Цікаво, що політика великим планом більшою мірою цікавила чоловіків, ніж жінок (80 % проти 50,7 %), як і політінформація (64 % проти 58,8 %). А жінкам більше до вподоби сторінки культура (39,4 % проти 18,7 %) і здоров’я (37,6 % проти 19,6 % чоловічих прибічників цієї тематики). А спорт, звичайно, справа чоловіча. Ним цікавилося 44 % респондентів-чоловіків і лише 6,8 % опитаних жінок.

Чоловіки, крім того, більше орієнтувалися на селянську проблематику (20,9 % проти 8,6 %), а також на економічні публікації

(31,1 % проти 25,8 % у жінок). А жінки частіше звертають увагу на першу сторінку газети (37,1 % проти 31,1 % у чоловіків).

ЩО ДУМАЮТЬ ПРО ПОЛІТИКУ?

1. ВИБОРИ

Схоже, що пропорційна виборча система на той час оволоділа суспільною свідомістю досить міцно. На думку 70,2 % опитаних парламентські вибори треба проводити саме за такою виборчою технологією. Але серед цієї групи опитаних були прибічники голосування за єдиними для всієї країни партійними списками — 56,5 % від загальної кількості респондентів і прибічники проведення виборів за пропорційною системою з балотуванням обласних партійних списків в кожній області окремо — 13,7 % від загальної кількості опитаних.

За мажоритарну систему проведення виборів до Верховної Ради висловилося 15,5 %, а за змішану систему (коли одна половина депутатів обирається за партійними списками, а друга половина обирається від територіальних округів) — 12,1 % від загальної кількості опитаних. Інші думки висловило 2,2 % респондентів.

До того ж чоловіки більшою мірою виявили себе прибічниками пропорційної системи (61,8 % проти 51,1 % у жінок), а жінки більшою мірою висловилися за збереження змішаної виборчої системи, за якою проходили минулі вибори до парламенту (15,4 % проти 8,9 % у чоловіків).