Додаток 6.4.3 Аналіз публікацій газети "Одесские известия"

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 440

Президентові України Л. Д. Кучмі

АНАЛІЗ публікацій газети "Одесские известия"

Згідно з Вашим дорученням № 443/5979—01 від 12.03.1996 р. нами були проаналізовані матеріали, вміщені в органі Одеської обласної Ради народних депутатів "Одесские известия" з вересня 1995 року по лютий 1996 року.

Дослідження показало, що в згаданій газеті постійно вміщуються публікації, які суперечать лінії Президента на зміцнення суверенітету і державності України. По суті, видання перетворилося на провідника ідей прокомуністичних, антидержавних сил.

Зокрема 05.09.1996 р. газета опублікувала рішення облради, підписане Р. Боделаном, щодо проведення Всеукраїнського референдуму з основних проблем Конституції, а також з вимогою призупинення перекомутації ГРТ. Газета також вмістила досить різку критику дій президента та проекту нової Конституції, підготовленого Конституційною комісією ("Какая конституция нам нужна?" // "Одесские известия", 20.01.1996 р.), курсу на проведення реформ (28.02.1996 р.).

Паралельно з цим, всупереч рішенню Центральної виборчої комісії та заяві Міністерства юстиції України, газета постійно вміщує матеріали, що опосередковано спрацьовують на підтримку відомих дій КПУ-СПУ по проведенню вже згаданого референдуму, спрямованого, по суті, на зрив конституційного процесу ("Конференция коммунистов Одесщины" // "Одесские известия", 02.02.96 р.).

Крім того, газета, підконтрольна облдержадміністрації, регулярно друкує матеріали, спрямовані на дискредитацію Одеської міської влади (20.01.1996 р., 17.02.1996 р., 23.02.1996 р., 28.02.1996 р.). Часто-густо ці публікації явно не сприяють цивілізованим стосункам міської та обласної влади (наприклад, стаття "Остановить зарвавшегося "мэра", 28.02.1996 р.).

Не ідеальною є позиція і газети міськради. Внаслідок цього непорозуміння між керівниками області і міста перетворилось на війну між відповідними мас-медіа, що, звичайно, не сприяє стабільності на Одещині.

Взагалі аналіз публікацій щодо розвитку подій за участю Р. Боделана і Е. Гурвіца свідчать, що конфлікти між ними мають кілька причин:

1. "Конституційну" (правову), пов’язану з невизначеністю та неврегульова-ністю відносин і повноважень між областю і містом;

2. Ідеологічну, що має за підґрунття різні погляди на суспільно-політичні процеси та державність України взагалі;

3. Політико-психологічну, яка базується на приналежності до різних шарів української політичної еліти: компартноменклатурної (Р. Боделан) і підприємницької (Е. Гурвіц).

З правової неврегульованості витікають проблеми комунальної власності, місцевих видатків, реконструкції Грецької площі та ін.

З ідеологічними розбіжностями можна пов’язати питання будівництва нафтового терміналу, "більшовицької" символіки, проведення "комуністичного" варіанту референдуму з Конституції, перекомутації ГРТ тощо.

У цьому контексті треба констатувати, що Е. Гурвіц, безумовно, займає пропрезидентські, державницькі позиції. У той же час Р. Боделан фактично виступає за блокування будівництва нафтового терміналу, проведення референдуму з основних проблем Конституції (пропозиція КПУ-СПУ) тощо. Цілком слушною виглядає теза, що апарат облдержадміністрації, по суті, спрямовується проти реалізації єдиної лінії президента на зміцнення державності і становлення її інституцій.

Про це, зокрема, свідчить те, що керівництво Одеської облдержадміністрації не делегувало своїх представників на 2 з 4 нарад у прес-службі президента, що, по суті, означає ігнорування Розпорядження президента України № 419/95-рп "Про координацію роботи прес-служб та інформаційно-аналітичних підрозділів органів державної виконавчої влади".

З точки зору політико-психологічної бази конфлікту між Р. Боделаном і Е. Гурвіцом слід зауважити, що підприємницький сегмент політичної еліти починає тіснити постноменклатурну її частину. І це також породжує проблеми співвідносин між згаданими особами.

У цілому ж, на жаль, конфлікт між засобами масової інформації, підконтрольними обласній і міській владам, не може бути вичерпаний при збереженні нинішнього статус-кво обох керівників.

Прес-служба президента України 27.03.1996 р.