Додаток 6.2.4 Аналіз прес-служби президента України роботи творчо-виробничого об’єднання "Українські телевізійні новини"

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 440

Національної телекомпанії України з 24.01 до 02.02.1996 р.

Творчо-виробниче об’єднання "Українські телевізійні новини" (ТВО "УТН") входить до складу Національної телевізійної компанії і відповідає за виробництво та демонстрацію на першому державному телевізійному каналі інформаційних випусків новин та програми "Доброго ранку, Україно". Творчий рівень ряду матеріалів, їх технічна якість та збої, що трапляються під час прямого ефіру, викликають справедливе невдоволення глядачів.

УТН. Погляд ззовні

Проведений аналіз програм УТН за період з 24.01 до 02.02.9б р. дає змогу виявити певні тенденції побудови інформаційних випусків, їх змісту та демонстрації в ефірі.

Майже половина (44,14 %) ефірного часу в УТН відводиться під офіційну хроніку. Причому більшу частину цього часу складають сюжети за безпосередньою участю вищих посадових осіб (11,88 % — президент, 7,б4 % — Голова Верховної Ради, 4,08 % — прем’єр-міністр).

32 % ефірного часу — це новини внутрішнього життя і культурні події. Але в основному — це відеосюжети з Києва та дикторські повідомлення про події в регіонах. Відеосюжетів з регіонів дуже мало (1-2 на випуск). Виняток становить період з 31.01 по 02.02.9б р., коли у зв’язку зі страйком шахтарів кількість відеосюжетів підвищилась до трьох (репортажі з Донецька та Луганська).

Решту ефірного часу ділять між собою фінансовий і міжнародний огляди (11 % і 13 %), побудовані у вигляді окремих блоків.

Щодо змісту. На 78 % інформаційні повідомлення носять негативний характер ("кризовий стан", "неплатежі", "борги", "протистояння `ѓ `ѓ @O“ M“ ȑ“ €ѓ @ €ѓ ¾ренню у глядача відчуття безвиході і, як результат, негативного становлення до президентської політики проведення реформ. З огляду на те, що кожен випуск новин містить докладну інформацію про представницьку сторону діяльності президента (вручення вірчих грамот, прийоми та ін.), загальний "негатив" і роздратування населення розповсюджується на особу президента. Не завжди авторам вдається відпрацювати основну мету сюжету.

Творчий аспект. Дикторські тексти часто мають імпровізаційний характер, а рівень майстерності виконавців не завжди дозволяє їм це роботи на належному рівні. Деякі підводки досягають 40—50 сек., що не є виправданим з будь-якої точки зору. Бажання ознайомити глядача з максимальним обсягом інформації призводить до прискорення темпу мовлення та ігнорування розділових знаків. А якщо врахувати, що тексти перенасичені складнопідрядними реченнями, то сприйняття їх вкрай утруднюється.

Технічний рівень передач. Технічний брак при видачі новин в ефір присутній майже в кожній передачі. Він здебільшого не має критичного характеру, інколи помітний лише фахівцям, але визначає рівень майстерності працівників ТВО "УТН". Цей рівень можна охарактеризувати як середній, що на головному Національному каналі неприпустимо. Справедливості ради треба додати, що рівень більшості інших передач на УТ-1 ще нижчий. Є нарікання на технічну якість сюжетів. Особливо це стосується сюжетів з регіонів.

Загалом можна сказати, що на сьогоднішній день рівень інформаційних випусків УТН не відповідає сучасним вимогам. Не відбувається те, що називають "формуванням образу держави".

Вивчення ситуації навколо ТВО "УТН" дало можливість окреслити коло проблем, що спричиняють те положення з інформаційними випусками на першому національному каналі, яке ми бачимо на екранах телевізорів. Умовно ці проблеми можна розділити на три групи — організаційні, технічні і фінансові. Творчі проблеми є наслідком згаданих і органічно з них випливають.

І. Організаційні проблеми

1. Багатоланцюгова схема управління ТВО "УТН". З огляду на державну важливість кінцевого результату безпосередню участь в формуванні випусків новин беруть: голова Держтелерадіо, президент Національної телекомпанії, перший заступник президента Національної телекомпанії — куратор ТВО "УТН", директор ТВО "УТН", головний редактор ТВО "УТН". Не завжди вказівки керівництва проходять "по команді". Є випадки, коли вказівки видаються безпосередньо випускаючим редакторам, а подекуди і авторам сюжетів. Зворотний зв’язок в цих випадках також не завжди спрацьовує і, як результат, маємо колізії по відношенню до окремих сюжетів або їх неузгодженість з загальною побудовою програми.

2. Відсутність в ТВО "УТН" замкненого циклу виробництва програм. На сьогодні телеоператори, освітлювачі, відеоінженери та водії автомашин, а також відповідні технічні засоби підпорядковані іншим службам Національної телекомпанії та Держтелерадіо. Адміністративна та територіальна роз’єднаність, матеріальна незацікавленість, незорієнтованість на кінцевий результат унеможливлює повноцінне творче співробітництво.

3. Недосконала кадрова політика. Згідно з діючим штатним розписом чисельність ТВО "УТН" повинна становити 268 чол. Реально працює 188. Повністю відсутня редакція інформації, інші підрозділи працюють в ослабленому вигляді. Продовжується відтік кадрів, причому йдуть з роботи найбільш здібні і талановиті. Цей процес до деякої міри має об’єктивний характер і більш докладно буде розглянутий в розділі, що стосується фінансових проблем. Поглиблює кадрову проблему фактично об’явлений керівництвом Національної телекомпанії мораторій на прийом на роботу. В умовах відтоку кадрів відбувається акумуляція баласту. По оцінках керівництва ТВО "УТН" до 10 % чисельності потребує заміни.

4. Незадовільна робота кореспондентської мережі. Зараз діє 24 кореспондентські пункти (в усіх областях України, крім Чернівецької та Кіровоградської). Недостатня кількість сюжетів з місць в інформаційних програмах пов’язана з їх низькою технічною якістю. Рівень технічного оснащення корпунктів незадовільний. Зйомочна техніка — напівпрофесійного та побутового формату. Часто відсутні телевізор та відеомагнітофони необхідної якості. Транспорт відпрацював свій ресурс. Викликає занепокоєння те, що велика частка сюжетів має низький творчий рівень та неприховані ознаки "замовленості". Проблема "замовленості" сюжетів пов’язана з залежністю власкорів від місцевої влади, інших структур, що сприяють вирішенню проблем фінансування корпунктів (квартири, телефони, обладнання, бензин та ін.).

5. Організаційна невизначеність. Досі на практиці не завершено процес розподілу національної телекомпанії на Національні теле- і радіокомпанії. ТВО "УТН" зараз тимчасово розміщено на виробничих площах Національної радіокомпанії, яких не вистачає для нормального функціонування. Остаточного рішення з цього питання не прийнято.

ІІ. Технічні проблеми

Обладнання, яке використовується в ТВО "УТН", здебільшого зношене та морально застаріле. Є невелика кількість сучасної зйомочної та монтажної техніки, але і вона відпрацювала свій ресурс внаслідок інтенсивної експлуатації. Зараз ТВО "УТН" за рахунок коштів, отриманих від розміщення реклами в своїх програмах, закуповує обладнання (4 зйомочні комплекти, монтажна апаратна та ін.). Але це тільки невелика частка від необхідного, бо переозброєння потребує кожен елемент, що забезпечує технологічний цикл виробництва новин — від відеокамери до ефірного пульта (який, до речі, експлуатується з 1968 р.).

ІІІ. Фінансові проблеми

Нема потреби говорити про те, що бюджетних коштів не вистачає навіть на нагальні потреби ТВО "УТН". Але потребує вивчення можливість ТВО заробляти гроші від розміщення реклами в своїх програмах. В грудні 1995 р. від такої діяльності ТВО "УТН" отримало 12 млрд крб. Це крім тих коштів, що заробило рекламне агентство ІР "Київ" на програмах ТВО (8 млрд крб). За підрахунками керівництва ТВО "УТН" при нормальній організації цього процесу є можливість щомісячно отримувати до 25 млрд крб при нинішніх розцінках на рекламу. Процес подальшого розподілу зароблених грошей має такий вигляд: після сплати податків 50 % від загальної суми передається в розпорядження Національної телекомпанії. Решту коштів ТВО "УТН" використовує на придбання обладнання (60 %), гонорари та преміювання співробітників. При такому варіанті розподілу коштів ТВО "УТН" не в змозі вийти на необхідний рівень технічного забезпечення та скласти конкуренцію комерційним телекомпаніям по матеріальних умовах роботи співробітників. Це і є основною об’єктивною причиною відтоку здібних і талановитих.

Окремо слід сказати ще про один важливий чинник, який впливає на структуру, зміст і творче наповнення програм. Це так зване телефонне право. Дзвонять усі — прес-служби державних установ від Верховної Ради до міністерств і відомств, політичні партії і рухи, окремі керівники і народні депутати. Причому суб’єктами впливу є всі без винятку ланки схеми управління ТВО "УТН", наведені вище. В результаті піддається постійному випробуванню намагання створити єдину концепцію подачі матеріалів, їх політичної спрямованості (44,14 % офіційної хроніки звідси). На це накладаються також проблеми, означені в п. 1 даного документа. Ще один наслідок намагань безпосереднього впливу на зміст програм "з сторони" — автори сюжетів подекуди здійснюють спроби вирішити свої проблеми чи проблеми своїх сюжетів "через голову", використовуючи добрі стосунки з посадовими особами. Такі спроби не сприяють підвищенню якості і творчого рівня матеріалів. Приклад: від адміністрації президента України було подано перелік журналістів та операторів, яким рекомендовано висвітлювати діяльність президента України під час його поїздок. Рекомендацію було згодом оформлено у вигляді наказу першого заступника президента Національної компанії. В цей список за побажанням президента увійшли особи, чий творчий і технічний рівень не викликає сумніву (В. Метерчук та Ю. Жуков). Але, одночасно з цим, ті, хто готував документ, включили в нього інших осіб, до яких у керівництва ТВО "УТН" є серйозні претензії. Як результат — маємо недоброякісні сюжети (поїздка президента до Переяслав-Хмельницького 31.01.96 р. та ін.).