СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 440

Складне соціально-економічне становище, яке утворилося в українському суспільстві, визначає проблематику, тональність і декларації соціальних блоків партійних програм.

Так само, як і у випадку з надмірними податками, що заганяють у "тінь" велику частину суб’єктів економічної діяльності, політичні партії майже одностайно таврують державні інституції за наявність боргів по заробітній платі, пенсіях, інших соціальних виплатах.

Не знайшли відображення ці проблеми лише в партійних програмах ПРВУ, "Європейського вибору України" та РХП.

Але і тут є певні відмінності у ставленні партій до цієї болючої для нашого суспільства проблеми.

Якщо переважна більшість передвиборних програм просто декларує необхідність ліквідації заборгованості, то, наприклад, НДП говорить про необхідність забезпечення оплати праці на рівні "вартості життя". АПУ висловлюється за відповідну оплату праці на рівні "якості життя", а НРУ орієнтується в даному питанні на "межу бідності".

Майже одностайно, не залежно від ідеологічної заангажованості, політичні партії обіцяють боротися за створення робочих місць.

Не піднімають явно цю проблему у своїх передвиборних документах ХНС,ПРВУ, ПЗУ, ПП-ЛПУ, "Європейський вибір", РХП.

Демографічні проблеми, питання підтримки материнства і дитинства знайшли у передвиборних програмах, насамперед центристських, правоцентристських і правих блоків і партій: АПУ, ХДПУ, ПЗУ, ПДЕСП, НРУ, "Національного фронту" та УНА.

На користь безкоштовної освіти висловились ПСПУ, КПУ, СПУ-СелПУ,

"Трудова Україна", ВПТ, "Громада", СДПУ(о), АПУ, ХНС, ПДЕСП, "Національний фронт", УНА. Про необхідність забезпечення "рівних шансів" на отримання освіти записано у передвиборній програмі НДП. А СЛОн вважає, що безкоштовна освіта має бути лише для бідних.

Висловлюючись в цілому на користь безкоштовної освіти, деякі з партій знайшли особливий наголос на необхідності забезпечення прийому дітей селян до державних вузів без іспитів за спеціальною квотою. Зокрема АПУ в разі перемоги на виборах обіцяє встановити таку квоту для випускників із сільської місцевості у розмірі 20 %, а УНА — 15 % від загальної кількості студентських місць, виділених для першокурсників.

За надання вчителям шкіл і викладачам вузів статусу державних службовців висловились представники ХНС, а політики з УНА готові надати цей статус ще й викладачам недержавних навчальних закладів.

У цілому задекларували своє намагання підтримувати в парламенті освіту і науку більшість партій. Не зафіксували більш-менш ґрунтовно ці проблеми у своїх передвиборних документах ХДПУ, ХНС, ПРВУ, ПП-ЛПУ, "Європейський вибір України", НРУ, РХП.

Надзвичайно важливою проблемою для молоді є, як ми вже говорили, проблема отримання освіти і купівля власного житла.

Про надання пільгових (або безпроцентних) кредитів на вирішення житлових проблем молоді мають намір піклуватися КПУ, СПУ-СелПУ, "Трудова

Україна", АПУ, "Громада", ХДПУ, ХНС, ПП-ЛПУ, НРУ і РХП.

Про необхідність надання пільгових кредитів для отримання вищої освіти написали у своїх програмах НДП і ПП-ЛПУ.

Враховуючи велику кількість людей пенсійного віку, партії не обминули і проблеми пенсійної реформи.

За модифікацію існуючої системи державного пенсійного забезпечення

висловились СПУ-СелПУ, СДПУ(о), АПУ, "Громада", ХНС, НРУ, РХП, "Національний фронт".

На користь запровадження на додаток до державних пенсійних фондів ще й їх недержавних пенсійних аналогів (колективних та індивідуальних) висловились: "Трудова Україна", НДРУ, ПЗУ, ПП-ЛПУ, НРУ, СЛОн.

Питання безкоштовного медичного забезпечення зафіксовані в програмових документах також великої кількості партій: ПСПУ, КПУ, СПУ-СелПУ, ВПТ,

"Громади", СДПУ(о), НДП, ХДПУ, ПДЕСП, "Національного фронту", УНА. Ці партії порушили це питання загалом.

"Трудова Україна", СЛОн та НРУ переконані, що безкоштовна медична допомога має надаватися адресно — найменш забезпеченим громадянам держави.

Проблеми запровадження страхової, приватної та громадської медицини розглядаються у передвиборних програмах "Трудової України", "Громади" та НРУ, а соціальний захист військових — у ПСПУ і СПУ.