ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 440

Економічні постулати партійних передвиборних програм вивіряються на кількох базових питаннях та принципах: типі економіки, формі власності на землю, ставленні до тіньових капіталів, податковій реформі тощо.

Аналіз партійних документів свідчить, що ПСПУ та КПУ однозначно виступають за соціалістичну державно-корпоративну економіку. Близький до них і тандем СПУ-СелПУ, який виступає за економічну систему, що ґрунтується на "трудовій, колективній та інших формах власності". Але позаяк далі в програмі СПУ-СелПУ про "інших" немає й згадки, можна стверджувати про ідентичність їх позиції програмним настановам КПУ і ПСПУ.

Водночас переважна більшість центристських та правих партій висловлюється на користь багатоукладної економіки. Крім того, такі партії та блоки, як "Трудова Україна", ХНС, ПЗУ, ПП-ЛПУ роблять особливий наголос на розвитку малого та середнього бізнесу.

Хіба що ліниві не говорять у своїх програмах про необхідність зниження податків та важливість підтримки національного товаровиробника.

Першу проблему обминули у своїх програмах лише ХДПУ, Партія духовного, економічного і соціального прогресу (ПДЕСП) і ВПТ, другу проблему — ПЗУ, об’єднання "Європейський вибір України" (блок Ліберально-демократичної партії України та Української селянської демократичної партії), а також вже згадувана ПДЕСП.

За націоналізацію вже приватизованого майна висловились ліві партії (ПСПУ, КПУ, СПУ-СелПУ), а також лівоцентристська "Трудова Україна" (частково — тих об’єктів, від яких залежить національна безпека країни).

Водночас та ж "Трудова Україна" разом з центристами СДПУ(о), НДП, "Громадою", правоцентристським НРУ та правою РХП висловилась за необхідність проведення "прозорої приватизації", а Соціально-ліберальне об’єднання (СЛОн) — за приватизацію грошову.

Певним водорозділом між лівими та "іншим світом" є проблема іноземних інвестицій в економіку України. Якщо ліві їх однозначно відкидають, то центристські СДПУ(о), НДП, АПУ (Аграрна партія України), ПЗУ, правоцент-ристські НРУ, "Європейський вибір України", а також РХП висловились за необхідність таких інвестицій для розвиткунаціональної економіки. При цьому об’єднані соціал-демократи зробили особливий наголос на інноваційних інвестиціях, спрямованих на запровадження нових технологій та виробництв.

За введення фіксованих цін на енергоносії та товари першої необхідності висловились ПСПУ і КПУ.

Решта політичних партій виступає за використання не директивних, а економічних методів господарювання.

Проблеми корпоратизації власності знайшли своє відображення в програмах НДП, ПЗУ, НРУ і РХП, а необхідність легалізації тіньового капіталу — в програмах "Громади", НДП, ПП-ЛПУ, НРУ і певною мірою СПУ (остання хоче вивести підприємства з тіньової економіки).

Питання роботи аграрного сектора української економіки тією чи іншою мірою розглядаються в програмах більшості партій. Здебільшого йдеться про необхідність пільгового кредитування та еквівалентності цін на промислову та сільськогосподарську продукцію.

Ліві — ПСПУ, КПУ, СПУ-СелПУ говорять переважно про підтримку колективних сільськогосподарських підприємств.

АПУ — переконує в необхідності введення єдиного податку на землю, "Трудова Україна" — висловлюється за паювання землі та підтримку кооперативів. АПУ, СДПУ(о) і НДП — вважають за необхідне встановити ціновий баланс між містом і селом, ХНС — на перший план ставить фермерство, а УНА — "захист села від "реформаторів".

НРУ, "Європейський вибір України" і НДЕСП також мають у своїх програмах розділи, в яких підтримується аграрний сектор економіки України.

Але ключовим питанням для села, безумовно, є проблема власності на землю.

Проти створення ринку землі висловились ПСПУ, КПУ, СПУ-СелПУ і "Трудова Україна". За — НДП, "Європейський вибір України", НРУ, РХП, УНА, СЛОн.

Решта політичних партій обминула це питання у своїх програмних документах.

Наостанок варто закцентувати на пропозиціях СЛОна, ПЗУ і "Європейського вибору" виключити з бюджету дотації збитковим державним підприємствам, а відтак — і змінити їх форми власності.

Ефективне використання транспортного потенціалу України (транзитні перевезення тощо) піднімають у своїх передвиборних програмах СПУ, "Громада", НДП, ПЗУ. Остання з цих партій слушно наголошує на необхідності розвитку туристичного бізнесу, для чого потрібно розвивати телекомунікації, системи зв’язку, готельне господарство та ін.