КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 440

Структурно-функціональний аналіз окремих частин програми зафіксував, що констатуючі оцінки соціально-економічної, політичної та психологічної ситуації, яка склалася в українському суспільстві, є в текстах 57,2 % програм.

А обсяги їх від загальних обсягів передвиборних програм становлять 10,3 %.

Дослідження змісту цих констатацій свідчить про те, що чим радикальнішою в соціальних настановах є партія, тим більша у неї констатуюча частина. При цьому варто також зауважити, що тональність у цих радикалів (як правих, так і лівих) однакова — з негативним підтекстом на кшталт "продажна влада", "антинародна політика" тощо.

Найбільше за обсягом критики зафіксовано в передвиборних програмах КПУ (33,3 %), Всеукраїнської партії трудящих (ВПТ — 27,7 %) та "Національного фронту" (20 %). По 10 % від загальних обсягів текстів партійних програм займає оцінка ситуації в країні (як правило — критична) у лівих: ПСПУ та СПУ-СелПУ.

Приблизно такий самий критичний заряд (8,7 %) зафіксований у партійних документах Української партії справедливості, що стала основою лівоцентриенського передвиборного блоку "Трудова Україна", правоцентристського Народного Руху України (8 %), а також "Громади" (6,8 %), що намагається змагатися за партійні мандати в центрі українського політичного спектра.

Цікаво, що, на відміну від лівих, в усіх передвиборних програмах яких є оцінки ситуації, у правих такої одностайності немає. Наприклад, у документах РХП вони відсутні взагалі. А в документах УНА проявляються неявно, мовляв, "УНА придушить саботаж" щодо несвоєчасної виплати зарплат, пенсій та стипендій, пов’язаної із крадіжками чиновників і аж ніяк — "об’єктивними" труднощами.

Характерною особливістю політичних програм партій центристського спрямування є або відсутність констатації, а відтак і популістської критики взагалі, або наявність її в мінімальних обсягах. У переважної більшості центристських партій їх політичні програми побудовані на принципах: позитивного переконання "якщо ми прийдемо до влади, то робитимемо так..." або "ми виступаємо за..." І це є провідною характеристикою передвиборних програм центристів.

Враховуючи економічні та політичні аспекти партійних програм, що певною мірою повторюють одна одну, правомірним здається висновок скоріше щодо соціально-психологічної, ніж соціально-економічної природи центризму в нашому суспільстві.

Зважаючи на це, з великою мірою достовірності можна пов’язати український феномен центризму із способом і характером мислення та відповідними діями, і меншою мірою — із соціальним статусом та майновим положенням суб’єктів політики.

ОСНОВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

Перед тим як ознайомитись зі змістом основної частини узагальненої передвиборної програми пересічної української партії (блоку), варто звернутися до рейтингу проблем, які знайшли відображення у вищезгаданих передвиборних матеріалах даних суб’єктів політики (табл. 2).

Таблиця 2

РЕЙТИНГ проблем, які знайшли відображення у передвиборних програмах провідних політичних партій і блоків України

пор.

В якій кількості

Проблема

програм

згадується, %

1

2

3

1

Податкова реформа

85,7

2

Стимуляція вітчизняного товаровиробника

81,0

3

Безкоштовна медицина і освіта, підтримка науки

66,7

4

Підтримка агропромислового комплексу

61,9

5

Створення робочих місць

61,9

Закінчення табл. 2

1

2

3

6

Формування багатоукладної економіки

52,4

7

Боротьба з корупцією і розкраданням державної власності

52,4

8

Надання пільгових кредитів молоді для будівництва житла

й отримання освіти

52,4

9

Ліквідація заборгованості по зарплаті та соціальних виплатах

52,4

10

Скорочення видатків на утримання державного апарату,

його реорганізація

47,6

11

Проблеми національної безпеки (військової, економічної,

енергетичної, екологічної, інформаційної)

47,6

12

Розширення прав регіонів

38,1

13

Розбудова громадянського суспільства

38,1

14

Демографічні проблеми, підтримка материнства

33,3

15

Проблема мов (української і російської)

33,3

16

Прозорість і ефективність приватизації

33,3

17

Ефективність використання іноземних інвестицій

33,3

18

Ставлення до НАТО

28,6

19

Створення ринку землі

28,6

20

Збереження державної власності на землю

23,8

21

Легалізація тіньового капіталу

23,8

22

Реорганізація силових структур

23,8

23

Запровадження страхової, приватної і громадської медицини

19,0

24

Корпоратизація власності

19,0

25

Виключення з бюджету дотацій збитковим державним

підприємствам

14,3

Як можна побачити з даних табл. 2, лідирують у рейтингу проблем, які порушуються у передвиборних програмах партій і блоків, проблеми покращення економічного і соціального життя суспільства.